IFS

Nybyggarbarometern: 8 av 10 företagare med utländsk bakgrund saknar kommunalt stöd

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 15:39 CEST

Idag hölls årets Nybyggarkonferens på Scandic Hotel Sergel Plaza i Stockholm. Bland annat presenterades Nybyggarbarometern vilken visar att åtta av tio företagare med utländsk bakgrund saknar stöd från den egna kommunen. Under konferensen, där bland andra handelsminister Ewa Björling talade, presenterades även Sveriges blivande Nybyggarambassadörer.

I anslutning till att kung Carl XVI idag delade ut priset till Årets Nybyggare på Stockholms slott presenterade stiftelsen IFS en uppföljande studie av entreprenörer med utländsk bakgrund och deras syn på kommunal företagsservice. Huvudresultatet av intervjuundersökning är följande:

8 av 10 företagare med utländsk bakgrund saknar stöd från kommunen
Endast 15 procent av företagarna anger att man har fått konkret stöd av kommunen. Var sjunde företagare säger att man bjudits in till träffar med kommunens tjänstemän. Ungefär lika vanligt är det att företagarna säger sig ha fått inbjudan till att delta i nätverksträffar med andra företagare i kommunen. Jämfört med förra årets studie är det färre företagare med utländsk bakgrund som säger sig tagit del av kommunala insatser för att stärka målgruppen. Cirka 5 procent av företagarna anger att man har fått information och stöd av kommunen i samband med kommunal upphandling.

Kommuninsatser som når fram uppskattas av målgruppen som värdefullt
Ett positivt besked till de kommuner som har särskilda insatser riktade mot målgruppen är att en klar majoritet av företagarna menar sig vara ganska nöjd eller mycket nöjd med det stöd kommunen ger för att underlätta företagandet. Nästan varannan företagare är ganska nöjd eller mycket nöjd med de träffar som kommunen arrangerat för att förbättra kontaktytan mellan målgruppen, kommunen och andra lokala företagare. Nöjdast är företagare i åldergruppen 20-29 år samt i något högre grad kvinnliga invandrarföretagare.

- Trots att fler kommuner säger att man vidtagit riktade insatser mot målgruppen är det alltför få av invandrarföretagarna som möter dessa insatser i sin dagliga verksamhet. Det antyder att det fortfarande finns brister när det gäller kommunernas näringsstrategier att underlätta för entreprenörer med utländsk bakgrund att verka och växa i lokala sammanhang. Det positiva är att de företagare som fått stöd i regel säger sig vara mycket nöjda, säger Maroun Aoun, vd för stiftelsen IFS.

- Under 00-talet har företag som startas av utlandsfödda personer ökat med 75 procent, enligt Tillväxtverkets senaste siffror. Det visar att det finns en oerhörd drivkraft där ute till att utveckla och skapa nya företag och fler jobb. Men hindren finns där också vilket denna nybyggarbarometer visar. Vi behöver helt enkelt bli bättre på att övervinna dessa hinder och på så sätt ge möjlighet för alla entreprenörer att verka på lika villkor, säger Maroun Aoun, vd för Stiftelsen IFS.

Studien baseras på telefonintervjuer av 200 företagare med utländsk bakgrund verksamma i hela landet.

På konferensen talade även bland andra handelsminister Ewa Björling, ALMI:s koncernchef Göran Lundwall och Anders Ekdahl, vd Svensk Industriförening. Dessutom presenterades Sveriges blivande Nybyggarambassadörer.

- Unga och blivande entreprenörer behöver förebilder att se upp till. Det är vår tro och förhoppning att dessa kan fungera som goda exempel och visa hur man lyckas som företagare med utländsk bakgrund i svenskt näringsliv. Ambassadörerna är hämtade från hela landet och representerar samhället i stort, säger Maroun Aoun, vd IFS.

IFS Nybyggarambassadörer 2010 är:
Keika & Seika Lee, Stockholm
Stefano Catenacci, Stockholm
Zeki Bisso, Stockholm
Krister Leimola, Jönköping
Fadi Madiouaya, Nässjö
Daniel Bacelj, Huskvarna
Peter Hajas, Habo
Akbar Seddigh, Stockholm
Remziye Inanc, Kista
Shadi Bitar, Upplands Väsby
Ninos Malki, Järfälla
Bijan Salehi, Täby
Lorenzo Garcia,
Klas Ståhl, Spånga
Belgin Fortaci, Kista
Maria Akraka, Stockholm
Pierre Elzouki, Lund
Boontariga Pipatanangura, Stockholm
Mehrdad Nesaei, Gävle
Wadih El-Achkar, Saltsjöbaden

Läs mer om stiftelsen IFS på hemsidan www.ifs.a.se där ni också kan ladda ner rapporten Nybyggarbarometern i sin helhet.

Kontakt:
Maroun Aoun, vd Stiftelsen IFS (Internationella Företagarföreningen i Sverige)
Tel: 070-496 98 26

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (OMX STO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på företag där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering.  IFS har över 2000 kunder, är verksamt i över 50 länder och har 2700 anställda. Nettoomsättningen 2009 uppgick till 2,6 miljarder kronor.