Skogsindustrierna

Nybyggnation lyfter trävarukonsumtionen i Sverige

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2014 11:19 CEST

Hög byggaktivitet ökar trävarukonsumtionen i Sverige. Även exportleveranserna av trävaror ökar, vilket lett till att värdet av trävaruexporten steg med 16 procent till 15 miljarder kronor under årets första sju månader. Totalt ökade skogsindustrins exportvärde under samma period med 4 procent till 73 miljarder kronor. Det visar Skogsindustriernas kvartalsrapport ”Så går det för skogsindustrin”.

Exporten av skogsindustriprodukter totalt sett har fortsatt att utvecklas starkare än exporten av alla varor under årets första sju månader. Förutom trävaror ökade både produktion och export av massa, där statistiken inkluderar utvecklingen till och med augusti. Exportökningen gäller till flera europeiska länder inom och utom EU samt till Indien.

Trots den positiva utvecklingen för sågade trävaror hittills under året finns det frågetecken för utvecklingen under resten av året. Framför allt har de allmänekonomiska utsikterna försämrats för Europamarknaden.

- Vi väntar fortfarande på att de europeiska ekonomierna ska ta fart. De geopolitiska oroligheterna spär på osäkerheten om framtiden, säger Skogsindustriernas vd, Carina Håkansson.

Hittills har det på global nivå varit en dämpad tillväxttakt i pappersproduktionen i många länder efter den starkare återhämtningen 2013. Tittar man specifikt på Europa tycks en nedgång i pappersproduktionen ha hejdats. I flera tillverkarländer, exempelvis Tyskland, Italien, Frankrike och Polen, ökar pappersproduktionen.

Efterfrågan på grafiska papper i Europa fortätter att sjunka, men i lägre takt än tidigare. I Sverige gick pappersproduktionen tillbaka med fem procent under perioden januari till augusti. Nedgången gäller grafiska papper och även här har takten i produktionsnedgången dämpats.

Mer än hälften av pappersproduktionen i Sverige utgörs av förpackningsrelaterat papper; kartong, wellpappmaterial och förpackningspapper. Här ökade produktionen med 3 procent under årets första åtta månader. 

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk i sammanlagt 23 koncerner/företag och cirka 115 sågverk i cirka 60 koncerner/företag, samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Arbetsgivarverksamheten bedrivs tillsammans med gruvsektorn och stål- och metallsektorn inom organisationen Industriarbetsgivarna. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä. Skogsindustrin sysselsätter nära 60 000 personer och exporterade för 120 miljarder kronor 2013. 
Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 60, skogsindustrierna.org