Bombardier

Nyckelroll för svensk teknik i T-baneprojekt i USA och Kanada

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2012 11:00 CEST

Teknik utvecklad inom Bombardier i Västerås spelar en central roll i moderniseringen av tunnelbanenäten i New York och flera andra nordamerikanska städer. Under 2010-2012 har New York, Chicago, Toronto, San Fransisco och Montreal lagt beställningar på tunnelbanevagnar hos Bombardier.

Driv- och styrsystemen för denna typ av tunnelbanor har utvecklats inom Power Propulsion & Controls i Västerås och levereras från Bombardiers anläggning i Pittsburgh. Själva tunnelbanetågen sätts samman i Plattsburg i delstaten New York.

706 vagnar har beställts av Chicago Transit Authority, 300 av New York City Transit (NYCT), 468 levereras till Montreal och 420 till Toronto. Kontraktet med San Fransisco gäller 260 vagnar med option på ytterligare 775 vagnar.

Uppdraget från San Fransisco Bay Area Rapid Transit (BART) avser utbyte av samtliga stadens tunnelbanevagnar och har föregåtts av ett omfattande arbete med att utforma tågen utefter San Fransisco-bornas krav. Tågkoncepten togs fram av BART i samarbete med BMW Group Designworks USA. Inom Bombardier har enheten Design for Environment i Västerås, som ansvarar för all miljöanpassad konstruktion inom koncernen, haft huvudansvaret för att vagnarna vid alla företagets leveranser tillgodoser krav på inre och yttre miljö. Det inre designarbetet har bland annat omfattat placering och utformning av säten för äldre och funktionshindrade, belysning, akustik, informationssystem och utrymmen för cyklar. Här är även specialistenheter i Sverige för akustik, passagerartillgänglighet och energieffektivitet engagerade.

I New York, Chicago, Toronto och Montreal ställer klimatförhållandena med stränga vintrar och heta, fuktiga somrar, höga krav på tågens konstruktion. När det gäller vinteranpassning leds allt arbete på detta område av Bombardiers kompetenscentrum i Västerås oavsett om kunderna finns i Europa, Nordamerika eller Asien.

Varje dag åker många miljoner människor runtom i världen med Bombardiers tunnelbanetåg, som bland annat trafikerar Boston, New York, Montreal, Toronto, Mexico City, London, Paris, Berlin, Stockholm, Delhi och Shanghai.

Bombardier fick sin första order från NYCT 1982 och har sedan dess levererat närmare 1 900 tunnelbanevagnar till New York

För mer information, vänligen kontakta
Pär Isaksson, kommunikationschef, Bombardier Transportation Sweden AB.
Telefon: 010-852 52 13, 076 724 71 55
E-post:paer.isaksson@se.transport.bombardier.com

www.bombardier.com

www.TheClimateIsRightForTrains.com

Om Bombardier Transportation Sverige
Bombardier Transportation Sweden AB sysselsätter omkring 2 400 personer i Stockholm, Västerås, Hässleholm, Nässjö, Gävle och Göteborg. Bombardier Transportation är en komplett leverantör av järnvägslösningar, från leverans av tåg och signalsystem till full underhållsservice. Den svenska verksamheten inkluderar även design och produktion av driv- och kontrollsystem, system för fordonsintegration och signalsystem såväl som full underhållsservice för den globala järnvägsmarknaden.

Om Bombardier Transportation
Bombardier Transportation är ett ledande globalt företag inom järnvägsteknik, med en bred produktportfölj och innovativa produkter för miljöanpassade transporter. BOMBARDIER ECO4 – som bygger på energi, effektivitet, ekonomi och ekologi – reducerar energianvändning och bidrar till att öka järnvägens konkurrenskraft. Bombardier Transportation har huvudkontor i Berlin, finns representerat i över 60 länder och har installerat mer än 100 000 järnvägsfordon världen över.

Om Bombardier
Bombardier är världsledande på tillverkning av innovativa transportlösningar, från reguljärflygplan och affärsjetplan till järnvägsutrustning, -system och -tjänster. Bombardier Inc. är en global verksamhet med huvudkontor i Kanada. Intäkter för räkenskapsåret, som avslutades 31 januari 2011, var 17,7 miljarder USD. Bombardier är noterat som en indexkomponent på ”Dow Jones Sustainability World and North America indexes”. Bombardiers aktier handlas på Toronto Stock Exchange (BBD). Se mer på www.bombardier.com