Nyckeltalsinstitutet AB

Nyckeltalsinstitutet presenterar ny rapport om Svenska verksamheters nuläge i arbetet kring HBTQ-frågor

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2015 16:35 CEST

Nyckeltalsinstitutet presenterar ny rapport om Svenska verksamheters nuläge i arbetet kring HBTQ-frågor

Svenska företag och organisationer väl framme kring HBTQ-frågor

De flesta stora svenska företag och organisationer har policys om att diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet inte är tillåten. Sverige är därmed något före t.ex. USA när det gäller sådana policys. Drygt hälften av verksamheterna i undersökningen bedriver aktiva insatser för att öka kunskaperna om HBTQ-frågor. Samtidigt menar en tredjedel av organisationerna i undersökningen att de kan förtydliga inbjudningar till personalaktiviteter, som inkluderar respektive, att dessa gäller partners oavsett kön.

Bino Catasús, professor på Stockholms universitet och sakkunnig på Nyckeltalsinstitutet:”det tycks som att stora och medelstora svenska företag och organisationer tar HBTQ-frågor på allvar. De allra flesta har policys om att diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet inte är tillåten och många bedriver också aktiva insatser för att öka kunskapen kring frågorna. Det kan säkert bli ännu bättre men i jämförelse med andra länder, t.ex. USA, har Sverige kommit långt.”

Nyckeltalsinstitutet har under våren 2015 genomfört en enkätundersökning i syfte att kartlägga hur svenska företag och organisationer arbetar med HBTQ-frågor. 18 stora och medelstora verksamheter med sammanlagt 172 000 anställda, eller 3,6 procent av Sveriges alla sysselsatta, har deltagit i undersökningen. Rapporten finns att läsa på www.nyckeltal.se

Nyckeltalsinstitutet gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal.Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats som idag används av många företag och organisationer i Sverige.Företaget ägs av Wise Group AB, Civilekonomerna, Labora Konsultforum AB.

För en intervju och förklaring av rapporten, kontakta gärna:

Anders Johrén, nyckeltalsspecialist & sakkunnig på Nyckeltalsinstitutet.070 – 626 28 26, anders@nyckeltal.se
Bino Catasús, professor vid Stockholms Universitet och sakkunnig på Nyckeltalsinstitutet, 070 – 866 98 88, binocatasus@gmail.com
Tina Ekström, pressansvarig Nyckeltalsinstitutet, 070 – 453 80 81, tina@nyckeltal.se

H.är kan du ladda ner hela rapporten i pdf format

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal.