onetwocom AB

Nyemission genomförd i Freetel AB

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2003 15:36 CEST

Bolagsstämman i Freetel AB (publ) beslöt, såsom tidigare meddelats, den 30 juli 2003 att öka bolagets aktiekapital med högst 1.727.870 kr 60 öre genom en nyemission av högst 17.278.706 aktier av serie B envar aktie på nominellt 10 öre. Rätt att teckna de nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Pontus Bonnier, Spyder Technology B.V. och Kjell Bråthen. 13.299.360 st aktier har tecknats i emissionen, vilket motsvarar ett kapitaltillskott på cirka 5 100 000 kronor före avdrag för emissionskostnader.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Freetel AB
Peter Larsson, CFO
Tel. +46 8 556 965 43
peter.larsson@freetel.se

Michael Freudenthal, VD
Tel. +46 8 556 965 42
michael.freudenthal@freetel.se

Eller besök vår hemsida: www.freetel.se

Om Freetel
Freetel hjälper stora företag och organisationer att kostnadseffektivt inhandla, använda och administrera mobila terminaler, applikationer och tjänster. Företaget kombinerar traditionell försäljning och supporttjänst med en Internetbaserad applikation (Mobile Management Systems - MMS) för administration av kundernas mobila produkter. Bland Freetels kunder märks företag och organisationer som Oracle, Posten, SLL, Microsoft, Statoil, AU-System, Proffice och Investor. Freetel handlas på OM Stockholmsbörsens O-lista, huvudkontoret ligger i Nacka.