Biolight International AB

Nyemission i Biolight International AB godkänd av bolagsstämman

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2003 16:18 CEST

Bolagsstämman i Biolight International AB (publ) beslutade den 17 juli 2003 att godkänna styrelsens i Biolight International AB beslut från den 27 juni 2003 om att genomföra en riktad nyemission till två bolag och en stiftelse som i vilka styrelseledamöter i bolaget har ett betydande inflytande. Emissionen skedde till en teckningskurs om 0,25 kronor per aktie och omfattade 12 800 000 aktier.

Som tidigare meddelats utgör ovanstående emissionen en del av en total nyemission om totalt 36 932 000 aktier à nominellt 0,03 kronor, till en teckningskurs om 0,25 kronor per aktie, vilket innebär ett totalt emissionsbelopp om 9,2 miljoner kronor. Sammanlagt har 17 nya och gamla aktieägare tecknat sig för nya aktier.

Som tidigare meddelats har styrelsen i Biolight International AB för avsikt att under hösten utnyttja bemyndigande från ordinarie bolagsstämma och genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. I syfte att ge en likvärdig möjlighet till alla nuvarande aktieägare att teckna aktier i bolaget avses denna emission ske till samma villkor som den nu genomförda riktade emissionen. Närmare information kommer att kommuniceras till marknaden efter sommaren.

För ytterligare information kontakta:
Hans Larsson, styrelseordförande, Biolight International AB
telefon 0705-92 92 55
Christer Wallin, VD, Biolight International AB
telefon 0702-19 85 80