Biolight International AB

Nyemission i Biolight International AB (publ) avslutad

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2003 10:30 CET

Styrelsen i Biolight International AB fattade den 3 oktober 2003 beslut om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Beslutet fattades med bemyndigande från bolagsstämman den 24 april 2003. Teckningskursen fastställdes till 0,25 kr.

Nyemissionen är nu avslutad. Med företrädesrätt tecknades 25 052 206 aktier och utan företrädesrätt tecknades 1 793 661 aktier á nominellt 0,03 kr.

Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i bolaget med 805 376,01 kr och uppgår därefter till
4 051 238,25 kr. Antalet aktier uppgår efter nyemissionen till 135 041 285 st.
Genom nyemissionen tillförs bolaget drygt 6,7 MSEK före emissionskostnader.

Genom den nu genomförda emissionen tillsammans med emissionen sommaren 2003 har Biolight International AB (publ) finansiell uthållighet för att genomföra det program som
styrelsen beslutat.


Biolight International AB är ett medicintekniskt företag som erbjuder sina kunder, både patienter, hälsovårdande personal samt myndigheter, olika produkter och tjänster, som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromatiskt ljus. Därigenom vill företaget signifikant reducera tid till läkning och minska behandlingskostnaderna samt öka patienternas livskvalitet. Genom systematiskt utförda kliniska prövningar bygger Biolight successivt ut den vetenskapliga basen för att förankra metoden inom sjukvården. Under de senaste åren har Biolight fokuserat på ett fåtal indikationsområden med sårläkning i centrum.

För ytterligare information se Biolights hemsida www.biolight.se eller kontakta
Claes Holmberg, VD Biolight International AB, 08-622 52 70.

Biolight International AB skall, baserat på kunskap om de biologiska effekterna av pulserande monokromatiskt ljus, utveckla och erbjuda metoder och utrustning för effektiv behandling av sjukdomar och skador.