Biovitrum

Nyemission i Biovitrum AB (publ)

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 13:27 CET

I Biovitrums teckningsoptionsprogram 2001/2006 har 63 000 aktier emitterats till kurs 59 kronor per aktie, varvid bolaget tillförs 3 717 000 kronor. Av teckningsoptionsprogrammet 2001/2006, som löper till den 30 november 2006, återstår därefter 116 000 teckningsoptioner, envar berättigade till teckning av 2 aktier.

Efter nämnda nyemission uppgår antalet utestående aktier i Biovitrum till 45 390 700.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Pettersson, VD och koncernchef, Biovitrum AB
08-697 23 27, e-post: mats.pettersson@biovitrum.com

Anna Karin Källén, Kommunikationsdirektör och IR
08-697 20 85, e-post: annakarin.kallen@biovitrum.com

KORT OM BIOVITRUM
Biovitrum är ett av Europas största biopharmabolag. Med verksamhet i Sverige och Storbritannien bedriver Biovitrum forskning och utvecklar läkemedel för både folksjukdomar och sjukdomar som drabbar mindre patientgrupper. Biovitrum fokuserar på läkemedel för behandling av fetma, diabetes, inflammation och blodsjukdomar liksom ett antal väl definierade nischindikationer. Biovitrum utvecklar och producerar också proteinläkemedel på kontraktsbasis samt marknadsför ett antal specialistläkemedel huvudsakligen i Norden. Biovitrum omsätter cirka 1 miljard kronor och har cirka 550 anställda. Biovitrum noteras på Stockholmsbörsen sedan den 15 september 2006. Ytterligare information finns på www.biovitrum.se/ .