Biovitrum

Nyemission i Biovitrum AB (publ)

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 13:16 CEST

I Biovitrums teckningsoptionsprogram 2006:2 TO3 2006/2008 har 250 502 aktier emitterats till kurs 59 kronor per aktie, varvid bolaget tillförs 14 779 618,00 kronor. Av teckningsoptionsprogrammet 2006:2 TO3 2006/2008 återstår därefter inte längre några teckningsoptioner.

Efter nämnda nyemission uppgår antalet utestående aktier i Biovitrum till 46 015 624.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Biovitrum
Göran Arvidson, Finans direktör
Tel: 08 - 697 23 68

Erik Kinnman, Informationsdirektör
Tel: 08 - 697 21 50
erik.kinnman@biovitrum.com


Om Biovitrum
Biovitrum är ett läkemedelsbolag med verksamhet i Sverige och Storbritannien. Bolaget marknadsför ett antal specialistvårdsläkemedel huvudsakligen i Norden. Med kompetens och erfarenhet tar Biovitrum vetenskapliga innovationer hela vägen till marknaden och till patienter med stora medicinska behov. Expertisen och kapaciteten omfattar utveckling och produktion av biotekniska läkemedel, liksom forskning och utveckling av småmolekylära substanser. Med en omsättning på cirka 1,3 miljarder kronor och cirka 500 anställda är Biovitrum en betydande europeisk spelare på specialistläkemedelsmarknaden. Biovitrums aktie är noterad på OMX Nordiska börs i Stockholm. Ytterligare information finns på www.biovitrum.se.


Informationen ovan är sådan som Biovitrum kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 30 september 2008, klockan 13.00