Duroc AB

NYEMISSION I IMPACT COATINGS FULLT GARANTERAD

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 12:49 CEST

Duroc AB (publ) knoppar av utvecklingsbolaget Impact Coatings AB (publ) genom en nyemission som i första hand riktas till Durocs aktieägare och i andra hand till allmänheten.

Emissionen, som är på 14 MSEK, blir fullt garanterad av ett konsortium bestående av bl a Traction, Duroc, Stockholms Fondkommission samt ett antal privata investerare.

Efter emissionen kommer Impact Coatings att marknadsnoteras på Nya Marknaden med Erik Penser Fondkommission AB som sponsor.

• Teckningstiden är 26 oktober – 8 november.

• Informationsmöten kommer att hållas i Linköping, Umeå och Stockholm.

• För att rekvirera prospekt och anmälningssedlar se www.penser.seFör mer information kontakta:
Claes Gyllenhammar, styrelseordförande, 0708-19 33 20

Fakta Impact Coatings:
Impact utvecklar och kommersialiserar innovativ teknologi för PVD- ytbeläggning, en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer. Företagets huvudprodukt är beläggnings-systemet, InlineCoater™, som rationaliserar PVD-beläggning av massproducerade komponenter. Bolaget är också delaktigt i utveckling och kommersialisering av det nya skiktmaterialet Maxfas, som kan ersätta guld för plätering av elektriska kontakter.

Fakta Duroc:
Duroc levererar produkter och tjänster baserade på material- och ytförädlingsteknologi till industrikunder med höga krav på kvalitet, prestanda och tillförlitlighet. Koncernen bedriver verksamhet inom flertalet branscher såsom järnväg, träförädling, kraft- och processindustri samt verkstads- och fordonsindustri. Duroc omsätter ca 200 MSEK och är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.
www.duroc.se