Redbet Holding AB

Nyemission i Redbet Holding tecknad till 99 procent

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 17:25 CEST

Redbet Holding AB har avslutat sin nyemission med företräde för befintliga aktieägare, genom vilken bolaget tillförs 9,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen tecknades till 99 procent, varav 92 procent tecknades med företrädesrätt och 7 procent tecknades utan företrädesrätt. Resterande del tecknas av emissionsgaranten Niklas Braathen.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i bolaget med 15 486 292 och aktiekapitalet ökar med 3 097 258 kronor. Efter nymissionen uppgår aktiekapitalet till totalt 5 162 097, fördelat på 25 810 487 aktier.

Styrelsen, Redbet Holding AB (publ)

 

För frågor och mer information, vänligen kontakta

Jörgen Andersson, VD Redbet Holding AB

Telefon 070-569 32 19, e-post: jorgen.andersson@redbet.com

www.redbetholding.com

Om Redbet

Redbet Holdings dotterbolag erbjuder poker, kasino och sportspel på Internet via www.redbet.com, www.optibet.com, www.whitebet.com, www.goldclubcasino.com och www.totalpoker.com. Dotterbolaget SIA Optibet erbjuder även sportspel offline via spelbutiker i Lettland. Redbet Holdings aktier är listade på Nasdaq OMX First North med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser.

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika