Näringsdepartementet

Nyemission och försäljningsmandat för SAS

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 13:25 CET

Regeringen har i dag fattat beslut om att överlämna en proposition till riksdagen med förslag om att svenska staten ska delta i SAS nyemission. Regeringen begär också mandat från riksdagen att vid lämplig tidpunkt minska statens ägande i SAS.

- Med det omfattande besparingsprogram som SAS ledning och styrelse har presenterat finns förutsättningar att skapa ett lönsamt SAS som ger marknadsmässig avkastning till svenska skattebetalare, säger näringsminister Maud Olofsson.


Ökad effektivitet
Regeringen villkorar deltagandet i nyemissionen med att de övriga två staterna deltar med sina andelar, att förhandlingarna med de anställda slutförs samt att refinansiering av obligationslånen genomförs.
Deltagande i nyemissionen föreslås ske i den utsträckning som krävs för att bibehålla statens nuvarande ägarandel om 21,4 procent. Vid en emissionsstorlek om cirka 5 miljarder kronor innebär detta en investering om 1,1 miljarder kronor för svenska statens del.
- Vi gör detta samtidigt som vi ställer krav. De anställda, ledning och styrelse i SAS måste fortsätta arbetet med att minska kostnaderna och öka effektiviteten. Det är helt nödvändigt för att skapa ett konkurrenskraftigt SAS, säger näringsminister Maud Olofsson.


Utvärdering av SAS
Regeringen har genomfört en utvärdering av svenska statens aktieinnehav i SAS. Den samlade bedömningen är att regeringen, vid lämplig tidpunkt, ska minska statens ägande i SAS. En förändring av ägandet kan genomföras på flera sätt, exempelvis genom en strukturaffär. Regeringen har informerat de övriga huvudägarna om dagens beslut att söka ett försäljningsmandat.
- Vi har tidigare sagt att vi ska minska ägandet i de bolag som verkar på konkurrensutsatta marknader och där det inte finns särskilda skäl till ett fortsatt ägande, SAS är ett sådant bolag. Däremot är en försäljning inte aktuell nu, men på sikt ser vi inget egenvärde i att äga andelar i ett flygbolag. Vi vill därför få riksdagens mandat att minska ägandet när vi ser att det är affärsmässigt möjligt, säger Maud Olofsson.Kontakt:
Frank Nilsson
Pressekreterare hos Maud Olofsson
08-405 24 33
070-690 24 33