Nobina AB

Nyemission och nytt obligationslån i Concordia Bus

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 10:02 CEST

Concordia Bus AB som är moderbolag i Concordia Bus koncernen, där bland annat dotterbolaget Swebus ingår, kommer att genomföra en nyemission av stamaktier till ett värde minst 600 M SEK och som mest 900 M SEK. Bolaget har kallat till en extra bolagsstämma den 7 maj där nyemissionen läggs fram för beslut. De medel som erhålls skall användas för att lösa in de återlösenbara preferensaktierna på 510 M SEK som Concordia Bus AB gav ut i januari 2007 samt för att tillföra ytterligare likviditet för att minska skuldsättningen i bolaget.


Parallellt med nyemissionen går dotterbolaget Concordia Bus Nordic AB ut med ett erbjudande om tecknande av ett nytt obligationslån för att ersätta det idag befintliga obligationslånet på 130 M Euro som förfaller till betalning den 1 augusti 2009. Det nya obligationslånet kan maximalt bli på samma belopp som den tidigare.


Tecknandet av både nyemissionen och den nya obligationen kommer att garanteras av en grupp investerare som idag äger väsentliga delar av både aktiekapitalet och den nuvarande obligationen. Nyemissionen kommer att garanteras upp till minimibeloppet 600 M SEK och teckning av obligationen kommer att garanteras minst till 85 M Euro. Bolaget har också ca 200 M SEK i tillgänglig likviditet för att reducera skuldsättningen.


- Vi ser mycket positivt på den omfinansiering vi nu gör av bolaget, säger Per Skärgård, ekonomidirektör på Concordia Bus AB. Vi har både god likviditet och ett starkt kassaflöde från koncernens verksamhet. Ersättningen av preferensaktien med stamaktier gör att vi fortsättningsvis slipper förpliktelsen att betala utdelning på ca 90 M SEK varje år och i stället kan låta kassaflödet återinvesteras i verksamheten och fortsatt reducera skuldsättningen. Den goda utveckling verksamheten haft i kombination med liten påverkan av rådande konjunktur gör att vi känner stort förtroende från våra ägare och obligationsinvesterare.


Den 23 april kommer Concordia Bus att publicera beslutsunderlaget för bolagsstämman den 7 maj tillsammans med villkoren för obligationsutgivningen. Det sker i anslutning till presentationen av årsresultatet för verksamhetsåret 2008/2009 som då också publiceras på: www.concordiabus.com.


För ytterligare information, vänligen kontakta:


Per Skärgård, ekonomidirektör, tel: +46 8 41065056Om Concordia Bus


Concordia Bus är en av Europas tio största kollektivtrafikskoncerner och Nordens ledande busstrafikkoncern. Concordia Bus transporterar ca 280 miljoner passagerare per år genom tre affärsenheter i Sverige, Norge, Danmark och Finland: offentlig busstrafik, expressbussar, samt bussuthyrning. Swebus och Swebus Express i Sverige, Concordia Bus Norge, Concordia Bus Finland, Concordia Bus Danmark samt Concordia Bus Fleet ingår i koncernen. www.concordiabus.com