Followit

Nyemissionen blev övertecknad med drygt 100 %

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 16:28 CEST

(Aktietorget: FOLL)

Den 2008-09-19 avslutade nyemissionen övertecknades med drygt 100 %. En överväldigande majoritet av befintliga aktieägare (>90 %) valde att stödja bolaget genom att teckna i nyemissionen. Därtill har personer med önskan att bli aktieägare eller utöka befintligt ägande anmält intresse att teckna mer än hela emissionsbeloppet.

Pressrealease att publiceras 2008-09-22
Followit Holding AB (publ).

Stockholm 200-09-22
Followit Holding AB (publ)
Anders Walldov
Styrelseordförande

Information om Followit:
Followit Holding AB (publ.) är ett bolag noterat på Aktietorget med verksamheten förlagd till Stockholm, Skellefteå och Lindesberg. Koncernen har 25 anställda som huvudsakligen sysselsätts med utveckling, marknadsföring och försäljning av högteknologiska produkter och tjänster för positionering, larm, fjärrstyrning och kommunikation.
Koncernens affärsområden är Security, Mobistics, Outdoor och Wildlife. Målet för verksamheten är att bli en ledande aktör inom respektive område för den Europeiska marknaden.

Followit Holding AB (publ.)/ Plåtvägen 9A/ 931 61 Skellefteå/ Sweden/ Tfn: +46 910 200 020/ Fax: +46 910 200 406
info@followit.se
www.followit.se