Anoto Group AB

Nyemissionen i Anoto kraftigt övertecknad

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2013 09:00 CET

LUND, 9 december, 2013 — Teckningstiden i Anotos nyemission med företräde för befintliga ägare är nu över och enligt den preliminära sammanräkningen tecknades nyemissionen till omkring 129 procent. I nyemissionen emitteras 260 437 137 aktier till teckningskursen 0,25 kronor, motsvarande en total emissionslikvid om cirka 65,1 mkr.

Den preliminära sammanräkningen av nyemissionen visar att aktier för ca 54 mkr har tecknats med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar 83 procent av nyemissionen. Därtill har aktier för ca 30 mkr tecknats utan stöd av teckningsrätter. Sammantaget har således aktier för ca 84 mkr tecknats i nyemissionen, vilket motsvarar 129 procent av emissionsbeloppet.

När den slutliga sammanräkningen av nyemissionen är genomförd kommer tilldelning till dem som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter att ske. Tilldelning kommer att ske i enlighet med de principer som anges i prospektet, som publicerades den 21 november 2013.

”Den breda uppslutningen kring nyemissionen är mycket glädjande. Kapitalet från nyemissionen stärker vår finansiella ställning samt ger oss möjlighet att ta tillvara på de tillväxtmöjligheter som vi ser inom flera av våra segment.” Säger Anotos VD Stein Revelsby.

För mer information, vänligen kontakta:

Stein Revelsby
VD och koncernchef
Tel. +46 (0)733 45 12 05

Anoto Group AB (publ.)
org. nr. 556532-3929 
Box 4106
SE-227 22 Lund
Tel.: +46 46 540 12 00
www.anoto.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 december kl. 08:45.

Om Anoto Group
Anoto group är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel hälso- och sjukvård, bank och finans, transport och logistik, samt utbildning. Anoto Group har ca 110 anställda och har sitt huvudkontor i Lund. Bolaget har även kontor i Guildford, Basingstoke samt Wetherby (Storbritannien), Amsterdam, Boston Boston (USA) och Tokyo (Japan). Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com.