Mandator AB

Nyemissionen i Mandator kraftigt övertecknad

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2003 13:56 CEST

Mandator har under augusti genomfört en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emissionen övertecknades kraftigt och tillför bolaget 37,6 Mkr före emissionskostnader.

- Det framgångsrika genomförandet av emissionen visar på starkt stöd från våra aktieägare och deras tro på Mandator och IT-marknaden. Emissionen ger finansiell stabilitet och möjliggör fortsatt satsning på utvalda och lönsamma tillväxtområden. Det är också glädjande att så många medarbetare valt att öka sitt ägande i bolaget, säger vd Niklas Flyborg.

Nyemissionen medför att antalet aktier kommer att öka med 37 593 898 till 56 390 847 aktier.

Kaupthing Bank har varit Mandators finansiella rådgivare i transaktionen.

För mer information kontakta:
Robert Karlsson, Kommunikationschef, Mandator, Tel. 0709-565 141