RKS AB

Nyemissionen i RKS övertecknad

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2003 09:14 CEST

IT-konsultbolaget RKS företrädesemission om högst 22,7 mkr har övertecknats. Nyemissionen i RKS AB (publ) övertecknades med 27%.

- Våra aktieägare har visat stort förtroende för RKS genom att delta i emissionen, säger styrelsens ordförande Kåre Gilstring. Emissionen ger RKS en finansiell stabilitet och ökar handlingsfriheten. Det är också glädjande att en stor del av ledning och anställda deltagit i emissionen.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier av serie B med 11 928 360. Därtill har konvertibla skuldebrev till ett nominellt belopp om 1 208 844 kr blivit utställda. Efter nyemissionen kommer aktiekapitalet att uppgå till

29 031 012 kr och antalet aktier till 16 128 340, varav 381 440 aktier av serie A och 15 746 900 aktier av serie B. De nyemitterade aktierna beräknas bli föremål för handel vid Stockholmsbörsens O-lista omkring den 4 juli 2003. Det konvertibla förlagslånet förfaller till betalning den 30 juni 2006. Om samtliga konvertibla skuldebrev konverteras till aktier kommer antalet B-aktier att uppgå till 16 351 322.

Sammanlagt innebär detta att RKS tillförs ca 22,7 mkr, före emissionskostnader.

Stockholm 2003-06-19

RKS AB (publ.)

Styrelsen


RKS AB (publ)
RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster och integrerade affärslösningar. Affärsidén är att, i nära samarbete med kunderna samt med djup kunskap och erfarenhet, erbjuda marknadens bästa lösningar för utveckling av affärsprocesser. Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer som till stor del baserar sin konkurrenskraft på att effektivt utnyttja informationsteknik. RKS har 11 kontor i Sverige och ett i Danmark och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information http://www.rks.se.

För ytterligare information, kontakta:
RKS

Ingemar Söderlind, VD RKS AB Tel: 08-50 69 00 00 ingemar.soderlind@rks.se
Karin Perntoft, Informationschef RKS AB Tel: 042-26 68 05 karin.perntoft@rks.se