Scandinavian Clinical Nutrition, SCN

Nyemissionen i SCN AB avslutad och övertecknad

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 09:02 CET

– Stort intresse för bolaget hos investerare i Sverige och Norge

Nyemissionen i Scandinavian Clinical Nutrition AB (publ) är nu avslutad, och vi kan konstatera att
ägarspridningen blev god. Intresset har varit stort, både inom landet och internationellt, vilket bland annat visar sig i att emissionen blev övertecknad trots att beloppet utökades från 7 MSEK till maxbeloppet 8,9 MSEK.

Tamm & Partners Fondkommission hade huvudansvaret för den svenska delen av emissionen, och den norska hanterades av Terra Securities ASA.
Styrelsen avser nu att tillsammans med Tamm & Partners Fondkommission och notera SCN på Nordic Growth Markets (NGM) lista Nordic OTC. Första handelsdag för aktien planeras bli den 6 december 2006.

Å styrelsens vägnar vill jag med dessa ord tacka alla aktieägare, framför allt de nya, för det förtroende som visats bolaget, och hoppas att ni liksom vi ser fram emot en spännande tid för SCN.

För styrelsen
Ulf Söderberg (VD)
Upplysningar lämnas av VD Ulf Söderberg, tel +46 708 13 22 81

Scandinavian Clinical Nutrition AB (publ) arbetar med forskning, utveckling och försäljning av vetenskapligt dokumenterade produkter inom kosttillskottsområdet (nutraceuticals). Nio personer arbetar idag för bolaget, som bildades i början av 2006 och har en produktportfölj med ett flertal etablerade varumärken, såsom CUUR, Membraseven, Microlactin och Ledactin.
Spetskompetens och strategiska allianser, inom både forskning och försäljning, i kombination med innovativa och vetenskapligt dokumenterade produkter, skapar förutsättningar för lönsam tillväxt både i Sverige och på bolagets exportmarknader.