Senea AB

Nyemissioner tillför Senea drygt 41 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2004 10:05 CEST

Seneas nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare har avslutats och intresset för emissionen har varit mycket stort.


Drygt 96 % av de erbjudna aktierna har tecknats med stöd av företrädesrätten. Därutöver har de befintliga aktieägarna anmält intresse att teckna de aktier som inte tecknas med stöd av företrädesrätten. Nyemissionen är således övertecknad.

Styrelsen har beslutat att tilldela de aktier som övertecknats i enlighet med de tilldelningsprinciper som redogjordes för i prospektet. Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utfärdande av avräkningsnota. Utskick av avräkningsnota kommer att ske omgående.

Antalet stamaktier i Senea ökar till följd av företrädesemissionen med 22 762 531 aktier. Utöver detta har en kvittningsemission riktats till Technology Nexus AB vilket ökar antalet stamaktier med ytterligare 2 586 207 aktier. Ersättning, i form av en riktad emission till garanterna i företrädesemissionen, kommer att öka antalet stamaktier i Senea med 617 428 aktier. Utöver stamaktierna finns 8 170 125 preferensaktier i Senea.

”Det är mycket glädjande med den uppslutning och det stöd vi fått från Seneas aktieägare. Emissionerna genomfördes som en del av restruktureringsarbetet av Senea och kommer att ge Senea den finansiella plattform som krävs för att aktivt ta del av marknaden för insamling av mätvärden från drygt 5 miljoner elmätare”, säger Bengt Sundling, VD i Senea.


För ytterligare information:
Bengt Sundling, VD Senea AB, tel 070-59 29 159