Landstinget i Värmland

Nyetablering av PCI-verksamhet

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2004 09:23 CEST

Landstingets politiska majoritet har idag beslutat om direktiv för konkurrensutsatt nyetablering av PCI-verksamhet (så kallad ballongsprängning i hjärtats kranskärl) inom länet. Externa aktörer och landstingsintern verksamhet ska ges möjlighet att inkomma med anbud.

I grundförutsättningarna står vidare bland annat att PCI-verksamhet ska bedrivas vid Centralsjukhuset i Karlstad och erbjudas dygnet runt och året om. Enheten ska täcka värmlänningarnas behov av kranskärlsröntgen samt akut och planerad PCI-verksamhet. Inför etableringen ska verksamheten beskrivas i LiVs fem strategiska perspektiv: ekonomi, medborgare, processer, utveckling/förnyelse och medarbetare. Likaså ska en riskanalys vara utförd. Snabb etablering av verksamhet är högt prioriterad.

Direktiven, som kommer att diarieföras i morgon, är undertecknade av den politiska majoritetens gruppledare.

Kontaktpersoner:
Catarina Segersten Larsson (m) 070-34 94 132
Erik Jansson (siv) 0730-219 096
Roland Leben (kd) 0702-29 33 38
Eskil Johansson (c ) 070-62 94 111
Carin Melin (fp) 0705-838 706