Business Region Göteborg

Nyföretagandet ökar åter i Göteborgsregionen

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2014 10:01 CEST

Under 2013 ökade antalet nystartade företag i Göteborgsregionen med drygt 3 procent medan nyföretagandet i hela Sverige förblev oförändrat. I topp bland regionens 13 kommuner finns Öckerö, Lerum, Partille, Alingsås och Göteborg med en positiv förändring på 5 procent eller mer.

Tillväxtanalys ansvarar för Sveriges officiella nyföretagarstatistik. Årsstatistiken som presenterades den 7 maj mäter den så kallade etableringsfrekvensen (antalet nystartade företag per 1000 invånare i åldern 16 till 64) vilket år 2013 uppgick till 12,2 för Göteborgsregionen (se tabell i pdf).

I hela Göteborgsregionens ökade nyföretagandet i 10 av 13 kommuner. Kraftigast var ökningen i Öckerö kommun, där antalet nystartade företag steg med 11 procent jämfört med 2012 (se tabell i pdf).

-Vi är glada över att se ett positivt resultat. Vi bedriver ett långsiktigt arbete med att göra det enklare för de som vill starta och driva företag i Göteborgsregionen, exempelvis genom våra Business Center och nära samarbete med övriga nyföretagaraktörer i regionen, säger Anna-Lena Johansson, chef på Företagsutveckling, Business Region Göteborg (BRG).

Det finns många aktörer inom nyföretagarområdet i regionen vilket upplevs som en stor fördel men undersökningar visar också att det ibland kan vara svårt att veta exakt vilken hjälp man kan få, och vem man ska ta kontakt med, menar Anna-Lena Johansson.

-Det är viktigt att vi tydliggör vem som levererar vad, det gör vi bland annat genom att lotsa till rätt aktör eller organisation. Företagslotsen är ett bra exempel där man snabbt och enkelt guidas till rätt kontakter mot Göteborgs Stad. Den 1 maj utökade vi lotsen med ytterligare en person.

BRG arbetar med att stärka nyföretagandet i regionen och har som strategiskt mål att nå en etableringsfrekvens på 11,3 nystartade företag per 1000 invånare, vilket uppnåddes för 2013.

Tillväxtanalys 
Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att analysera och utvärdera svensk tillväxtpolitik och är ansvarig myndighet för Sveriges officiella nyföretagarsiffror. BRG anser att Tillväxtanalys står för den mest tillförlitliga informationen och väljer denna statistik som källa när vi gör våra sammanställningar.

För mer information, kontakta gärna:

Nyföretagarfrågor
Anna-Lena Johansson
Chef, Företagsutveckling
Tel. 031-367 61 52

Statistikfrågor

Mårten Andersson
Analytiker
Tel. 031-367 62 11

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.