Kalmar Science Park

”Nyföretagarnas hus” i Kalmar

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2012 07:35 CEST

Fem nyföretagarorganisationer på samma adress. Smålandsgatan i Kalmar har blivit en tydlig ingång för innovationer och affärsidéer.

Från oktober finns även Uppfinnarföreningens (KIUF) kansli finnas under samma tak på Smålandsgatan 26. Det gör att fem nyföretagarorganisationer nu verkar i samma hus – Kalmar Science Park Incubator, Drivhuset, KIUF, Nyföretagarcentrum och Connect Sydost.

-       Det ska bli spännande att samla oss och kunna göra aktiviteter gemensamt och bli en tydligare ingång för de som har idéer, säger Mats Olsson verksamhetsansvarig i Kalmar Science Park Incubator.

-       Att vi samlar oss i något av ett ”nyföretagarnas hus” förbättrar våra möjligheter att verka sömlöst, skapa synergier och nå kritisk massa, vilket behövs för att främja tillväxten av och i företag. Detta är ett embryo till ett gemensamt innovationssystem för Kalmarsundsregionen, menar Ulrik Brandén, verksamhetsledare för NyföretagarCentrum Kalmarsund.

För mer pressinformation, kontakta

MATS OLSSON | VERKSAMHETSANSVARIG
mats.olsson@kalmarsciencepark.se
Kalmar Science Park
0480- 45 34 21 eller 0705-21 16 94

 

Om KIUF

Kalmarregionens lokala uppfinnarförening KIUF är en ideell, allmännyttig och partipolitiskt obunden förening. KIUF bildar ett nätverk där uppfinnare och småföretagare hjälper varandra med rådgivning, coachning, mentorer, problemlösning och inspiration.

KIUF arbetar för utveckling av kreativa personers idéer och uppfinningar. Detta gör vi genom förmedla kontakter och utbyta erfarenheter mellan medlemmar och näringsliv i Kalmarsundregionen.

KIUF strävar mot att skapa de bästa förutsättningarna för uppfinnare och småföretagare att komma framåt i idéprocessen.

Ordförande i föreningen är Joakim Axelsson.

Om Drivhuset

Drivhuset hjälper studenter på högskola- och universitet att starta och driva företag eller på andra sätt förverkliga sina idéer.

Genom att erbjuda vägledning, utbildning och kontakter skapar vi framtidens företag. Vi arrangerar temadagar, evenemang och inspirationsföreläsningar med syfte att öka intresset för entreprenörskap och företagande.

Vi vill inspirera till ett ökat företagande där framtidens entreprenörer får med sig rätt kunskaper för att lyckas med sitt företagande.

Nyföretagarcentrum

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande skapare av nya, livskraftiga företag. Vi erbjuder kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning till alla som vill starta eget företag. NyföretagarCentrum finns på 90 platser i landet och täcker 200 kommuner. Genom rådgivningen startas 10 000 nya företag per år i landet med i genomsnitt 1,6 personer anställda/företag. Efter tre år har färre än 1 % av de startade företagen gått i konkurs.

NyföretagarCentrum Kalmarsund startade i september 2011 och hittills har mer än 50 nya företag skapats genom den individuella rådgivningen, varav hälften drivs av kvinnor. Verksamheten finansieras till 60 % av näringslivet i Kalmar och på Öland samt till 40 % av Kalmar, Borgholm och Mörbylånga kommuner.

Om CONNECT Sydost

CONNECT är Sveriges största nätverk och ideella organisation för dig som vill utveckla och ta ditt företag ett steg vidare.  Målet är att du på ett snabbt och genomtänkt sätt ska öka din tillväxt och hitta nya marknader – nationellt och gärna internationellt.

Om Kalmar Science Park

Kalmar Science Park omfattar idag ett femtiotal företag nystartade och etablerade företag inom en rad branscher. Gemensamt för företagen är att de vill utvecklas nära universitetet och att de vill ingå i ett nätverk där de kan utbyta idéer, kunskap, erfarenheter och tjänster. Kalmar Science Park är medlem i den rikstäckande branschorganisationen Swedish Incubators and Science Parks, och bidrar till — morgondagens näringsliv idag!  

Verksamhetsidé

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

 Vision

Vi ska bidra till ett framgångsrikt näringsliv som möter framtidens utmaningar.

Vi ska vara innovationspartnern och förebilden för kunskapsintensiva miljöer.

 Ägare

Kalmar Science Park AB ingår sedan ett år tillbaka i koncernen Kalmar Kommunbolag, som äger 94 procent av bolaget. Övriga delägare är Logica Sweden, Tieto Sweden AB och Företagsföreningen Kalmar Science Park.

 

Kalmar Science Park är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Medlem i Swedish Incubators & Science Parks, den rikstäckande branschorganisationen, och bidrar till att utveckla det nya näringslivet i Sverige.