Linköpings kommun

Nygammal Folkparksteater på plats i Gamla Linköping

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2015 13:30 CEST

I dag, lördag 9 maj, invigdes teatern från Folkets Park, med tal, musik och smakprov ur Tagerevyn och Östgötateaterns pjäs En baron på återbesök. Under 2014-15 har teatern flyttats och återuppförts i Friluftsmuseet Gamla Linköping.

I och med flytten har friluftsmuseet nu fått en spelplats med både scen och salong under tak för musik, teater och andra arrangemang. Här bevaras också delar av Folkets Park som är kulturhistoriskt värdefulla och intressanta ur ett folkrörelseperspektiv.

Ambitionen för friluftsmuseet Gamla Linköping är att på sikt kunna återskapa en hel folkparksmiljö och visa en viktig del av svensk underhållningshistoria.

Här följer bakgrund och fakta om teatern - då och nu.

Folkparkerna var en del av arbetarrörelsen
Folkets Park-rörelsen växte fram som en folkrörelse inom arbetarrörelsen i slutet av 1800-talet. Vid den tiden började människor kräva annan underhållning än forna tiders bondkomiker och marknadsgycklare.

Arbetarrörelsen var stark i Linköping och Linköpings Folkets Parkförening startade redan 1906, men det dröjde till 1919 innan man fick möjlighet att skaffa en bit mark i Rydskogen för att bygga en folkpark. Arkitekten Axel Brunskog fick uppdraget att rita en teater, restaurang, dansbana och ytterligare ett par byggnader. Teaterbyggnaden stod färdig 1921. Vid den ståtliga invigningen uppfördes bland annat folklustspelet "Värmlänningarna".

Om-och utbyggnad
1927 byggdes tak över teatersalongen och på 1940-talet byggdes teatern om och ut för att rymma 1 000 sittplatser och 1 000 ståplatser. 1977 byggdes den då öppna teaterladan in helt.

I friluftsmuseet har teaterbyggnaden återuppförts enligt ett gestaltningsprogram framtaget av arkitekten Börje Mathiasson. Den har återfått en stor del av sin ursprungliga form från 1920-talet. 1970-talsbygget revs i samband med flyttningen av teatern och kom inte med till friluftsmuseet.

Samlingspunkt
I anslutning till Folkparksteatern visas en utställning som berättar om livet i parken. Parken var till för både gammal och ung och här träffades man för att dansa, lyssna på sina idoler, se teater, fika eller äta en bit mat, köpa några lotter, umgås med kärestan, leka i lekparken, slå några slag vid minigolfbanan eller skjuta några omgångar vid skjutbanan. I utställningen görs historiska nedslag i varje årtionde, där man kan följa parkens utveckling och se vilka artister som framträtt genom åren.

Flytt av teatern - projektfakta
Flytten har finansierats av Westman-Wernerska stiftelsen, HSB, kultur- och fritidsnämnden samt Stångåstadens dotterbolag Bryggaregården AB. Bryggaregården AB förvärvade fastigheten från HSB (exploatör i Folkets park) innan flytten. Projektledare är Linda Ganbrant, Stångåstaden AB, och arkitekter i projektet är Börje Mathiason och M5. PEAB har haft totalentreprenaden. Friluftsmuseets byggnadsantikvarie Johan Högquist har haft den antikvariska översynen i projektet.

Arrangemang på Folkparksteatern sommaren 2015
I år flyttar publikfavoriterna Pettson & Findus in på Folkparksteatern, med familjeföreställningar den 6 juni och 14 juni samt under perioden 9 juli -16 augusti. Man kan även se årets Tage Danielssonrevy Med Tage i Tiden, med premiär den 25 juli, och det blir författarafton, musik med Bergstens 9:a med mera.

Läs mer om Folkparksteatern på Friluftsmuseets webbplats. Länk finns under Resurslänkar.

Foto: Friluftsmuseet Gamla Linköping

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.