Göteborgs universitet

Nygammal metod för fetmakirurgi gör att patienten väljer nyttigare mat

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2004 18:00 CEST

Gastric bypass-operation ger bättre resultat än traditionellt använda kirurgimetoder mot fetma. En avhandling från Sahlgrenska akademin visar att gastric bypass-patienter förlorade 85 procent av sin övervikt på två år och att de dessutom åt mindre och nyttigare kost efter operationen.

I Sverige är runt tio procent av den vuxna befolkningen och hela 20 procent av ungdomarna feta. Fetma orsakar många sjukdomar, till exempel hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och högt blodtryck. Fetma är svårbehandlat och den enda behandlingsmetod som forskarna idag har vetenskapliga belägg för att den fungerar är kirurgi. Metoden är främst aktuell för dem som har ett BMI på över 40, eller de som har fetmarelaterad sjukdom och ett BMI på över 35. Forskningsresultat visar att kirurgi för dessa patienter både leder till kraftfull och bestående viktnedgång. Det finns flera sätt att genomföra fetmakirurgi. En nygammal metod är gastric by-pass.

– Vid gastric bypass passerar maten inte magsäcken. Denna effekt uppnås genom att tunntarmen kopplas direkt till en liten ficka strax efter matstrupen. Den överviktige patienten äter därför i princip med tarmen, säger leg läkare Torsten Olbers, som skrivit avhandlingen.

Gastric bypass-patienterna mister ganska snabbt fettvävnad, framförallt runt och i buken.

– Ett år efter operationen hade patienterna minskat i genomsnitt 28 centimeter i midjemått och gått ned 37 kilo i vikt, säger Torsten Olbers.

En positiv effekt av gastric bypass är att patienterna själva minskade sitt procentuella intag av fett. De angav att de undvek att äta fet mat medan de i övrigt åt all typ av mat. De styrdes alltså till att långsiktigt få ett nyttigare och normalt ätmönster vilket kan vara en av de viktigaste effekterna vid gastric bypass, vars verkningsmekanism tidigare varit oklar.

– Det kan bero på att maten kommer i direkt kontakt med tarmen utan att passera magsäcken, säger Torsten Olbers.

Gastric bypass skiljer sig ganska mycket från vertikal bandad gastroplastik, som är den metod som användes mest fram till slutet av 1990-talet. Vid vertikal bandad gastroplastik görs en betydligt enklare konstruktion där en liten ficka isoleras på övre delen av magsäcken och födan sedan går vidare genom en centimeterstor förbindelse till övriga delen av magsäcken. Båda metoderna utförs som så kallad titthålskirurgi.

Under åren 2000 och 2001 opererades ett åttiotal patienter på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg med antingen gastric bypass eller vertikal bandad gastroplastik. Torsten Olbers har i sitt avhandlingsarbete jämfört resultaten från de båda grupperna efter operationerna. Hans studier fokuseras främst på viktutveckling, ätmönster och kroppssammansättning. Resultaten visar att viktnedgången var större och mer bestående i gastric bypass-gruppen. Efter två år hade patienterna förlorat i genomsnitt 85 procent av sin övervikt. Dessutom hade var sjätte patient som opererats med vertikal bandad gastroplastik opererats om till gastric bypass på grund av kräkningar, i de flesta fall kombinerat med viktuppgång.

Titthålskirurgiska tekniker för att utföra dessa operationer har utvecklats i Göteborg sedan 1993 och har visat fördelar mot sin motsvarighet inom traditionell kirurgi genom minskade lungkomplikationer, snabbare återhämtning, kortare vårdtider och färre sårkomplikationer i from av infektioner och ärrbråck.

KORTFAKTA BMI

BMI, body mass index, är en metod som med utgångspunkt från en persons längd och vikt räknar ut om en person är överviktig eller underviktig. BMI räkans ut genom att kroppsvikten i kilo delas med kvadraten uttryck i meter (kg/m²). När BMI ligger mellan 18,5 och 25 är personen normalviktig. Ligger det mellan 25 och 30 räknas det som övervikt, och över 30 som fetma.

Källor: Nationalencyklopedin och www.infomedica.se

Avhandlingen är skriven av:
leg läkare Torsten Olbers, telefon: 0702–29 70 33, e-post: torsten.olbers@vgregion.se

Handledare:
docent Hans Lönroth, telefon: 031–342 12 13, e-post: hans.lonroth@vgregion.se

Avhandling för medicine doktorsavhandling, institutionen för de kirurgiska disciplinerna, avdelningen för gastoforskning

Avhandlingens titel: On obesity surgery

Avhandlingen försvaras fredagen den 29 oktober, klockan 13.00, aulan SU/Sahlgrenska, Göteborg

Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
telefon: 031–773 38 69, mobiltelefon: 070–775 88 51
e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se