AFA Försäkring

NYHET: Årsrapport om AFA Försäkrings stöd till forskning och utveckling

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2012 09:30 CEST

AFA Försäkring satsar varje år 150 miljoner kronor på forskning. Nu kommer den första årsrapporten om alla de projekt som fått stöd under det gångna året.

Årsrapporten presenteras vid ett seminarium den 30 mars om AFA Försäkrings stöd till forskning och utveckling. Vid seminariet presenteras även AFA Försäkrings första stipendiat inom folkhälsoforskning som får 1 000 000 kronor för två-åriga postdoktorala utlandsstudier.

AFA Försäkring är en av Sveriges ledande forskningsfinansiärer inom arbetsmiljö och hälsa. 2011 satsades 150 miljoner kronor på 46 forskningsprojekt. De senaste 18 åren har AFA Försäkring satsat 1,7 miljarder kronor på forskning.

Forskningen spänner över ett brett område. Det kan handla om ljudmiljön på förskolor, regenerativ medicin som använder stamceller för att få kroppen att laga sig själv eller hur snabbt man kan röra handlederna innan det blir farligt.

Den första årsrapporten belyser några exempel på framgångsrika forskningsprojekt som fått ekonomiskt stöd från AFA Försäkring. Den lyfter fram alla de forskningsprojekt som fått stöd under 2011. Arbetsmarknadens parter förklarar varför det ligger i arbetsgivarnas och arbetstagarnas intresse att satsa så mycket pengar på att öka kunskapen om arbetsmiljö och hälsa.

Årsrapporten finns att ladda ner under Dokument.

Mer information:
Hans Augustson, chef FoU-beredningen AFA Försäkring, 08-696 48 54, 0708-93 95 95
Hans.Augustson@afaforsakring.se

Rolf Eriksson, presschef AFA Försäkring, 08-696 48 16, 0708-93 95 77
Rolf.Eriksson@afaforsakring.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se