Effectris AB

Nyhet i Kampanj- och korrekturhantering

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2019 10:00 CEST

Effectris utvecklar sin kampanj- och korrekturhanteringsplattform vidare med en förbättrad startsida som håller ordning på kampanjer och korrektur som man är involverade i. Med en tydlig Att-göra-lista, Kalender så riskerar man nu inte missa några deadlines. 

alt_text

Verktyg i korthet: 

  • Interna och externa användare (med olika rättigheter i verktyget) 
  • Hantering av bilddokument, pdf samt digitalt material (url:er, exempelvis landningsida epost etc) 
  • Möjlighet att zooma, vrida på och kommentera korrektur samt jämföra korrekturvändor 
  • Möjlighet att sätta deadlines på korrektur och enskilda korrekturvändor 
  • Översiktlig dashboard med Din agenda, Dina actions och Dina korrektur för projekt som du är involverad i. 
  • Händelser genererar status-notis (samt epost-meddelanden om så önskas).

alt_text

Footprint Labs är en operativ plattform för kampanj- och korrekturhantering. Vinsten med verktyget är att effektivisera analog och digital reklamproduktion genom att sammankoppla projektgrupp och kreatörer (interna och/eller byrå) till en gemensamt plattform. På så vis får man bättre kontroll och en mer strukturerad hantering av korrekturprocessen och lagring av kampanjdokument.Läs mer om Footprint Labs® för administration av kampanjer och Footprint Proofer® för hantering av korrektur.

Effectris AB är ett mjukvaru- och konsultföretag som utvecklar verktyg och modeller i syfte att stödja företag och organisationer i deras kampanj- och CRM-processer. Fundamentet i Effectris erbjudande är plattformen  Footprint Labs® som är en webbaserad plattform för kampanjadministration, korrekturhantering (Footprint Proofer®), uppföljning och analys. Plattformen medger hög grad av interaktion för att skapa effektiva arbetsformer och för att kvalitetssäkra design- och contentproduktioner, för såväl digitalt som analogt material.