Statens Institutionsstyrelse, SiS

Nyhet: SiS inför oanmälda tillsynsbesök

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2006 08:43 CEST

Statens institutionsstyrelse, SiS, är huvudman för närmare 50 institutioner. SiS har redan i dag en omfattande och skarp tillsynsverksamhet där varje institution får regelbundna besök. Nu införs dessutom oanmälda tillsynsbesök och då inte bara på dagen. Besöken kan även ske under helger, kvällar och nätter.
– Detta är ett sätt att ytterligare höja kvaliteten i vår verksamhet, säger Ewa Persson Göransson, generaldirektör.

SiS är huvudman för 33 särskilda ungdomshem för barn och ungdomar mellan 12 och 21 år och 14 LVM-hem för vuxna missbrukare. Institutionerna får regelbunden påhälsning av tillsynsjuristerna.

Vid tillsynsbesöken går juristerna igenom administration, personalakter, journalföring, utveckling och kvalitetssäkring, arbetsmiljöfrågor, etik, sjuk- och hälsovård, behandlingsmetoder och skolverksamhet. Intervjuer görs med institutionschefen, avdelningsföreståndare, behandlingsassistenter, psykologer, lärare, sjukvårdande personal, fackliga företrädare och skyddsombud.

– Barn, ungdomar och vuxna som vårdas på institutionerna intervjuas i enrum för att de ska våga säga precis vad de tycker. Ofta blir det både ris och ros, berättar Peter Gerdman, utredningschef.

Missförhållanden ska omedelbart åtgärdas. Tillsynsrapporterna, som är en offentlig handling, uppmärksammas ofta i lokala medier, ibland även i riksmedier.

– Tillsynen är i första hand till för klienternas rättssäkerhet, men den syftar också till att tillsammans med personalen utveckla verksamheten och kvaliteten vid våra institutioner, säger Ewa Persson Göransson.

– SiS institutioner bedriver redan i dag en mycket bra verksamhet, men för att ytterligare höja kvaliteten införs nu även oanmälda tillsynsbesök, säger hon.

Den oanmälda tillsynen kommer främst att gälla områden som rättssäkerhet, beslutsrutiner och säkerhetsfrågor. Oanmäld tillsyn kan ske inte bara på dagtid utan även på kvällar, nätter och helger. Försöket följs upp löpande och utvärderas efter ett år.

Mer information: Peter Gerdman, utredningschef, tfn: 08-453 40 32, 070-342 38 12.

FAKTARUTA:
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som bedriver vård, utredning och behandling av ungdomar med allvarliga sociala problem och vuxna missbrukare. Vården bedrivs vid 33 särskilda ungdomshem och 14 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för påföljden sluten ungdomsvård, LSU. SiS erbjuder individuell behandling men har även behandling för specifika grupper, som grova ungdomsbrottslingar, adopterade ungdomar med allvarliga problem, sexuella förövare, svårt relationsstörda flickor och flickor som utsatts för sexuella övergrepp samt ungdomar med neuropsykiatriska problem. En viktig del i SiS uppdrag är att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Ewa Persson Göransson.


Presschef: Cecilia Sandahl
Drottninggatan 29
103 26 Stockholm
Tfn: 08-453 40 56
Mobil: 070-687 32 42
cecilia.sandahl@stat-inst.se
www.stat-inst.se