A+ Science

Nyheter från BeQuoted: A+ Science känner av branschnedgång

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 14:45 CET

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-27/bbb-2010-27.htm#A+Science

- CRO-företagens orderböcker slutade fyllas på förra året

A+ Science har haft ett tungt 2010 så här långt på grund av ett tungt marknadsläge. Företagets besparingsprogram gör dock att rörelseresultatet förbättras jämfört med förra året.

Tungt år för branschen
Enligt en sammanställning av branschtidningen Biotech Sweden var 2009 ett trögt år för CRO-branschen. Det totala rörelseresultatet för de tio nordiska CRO-företagen i genomgången minskade från närmare 43 miljoner kronor 2008 till drygt 31 miljoner kronor 2009, en minskning med 27 procent.

A+ Science stack ut i sammanhanget genom att förbättra sitt resultat kraftigt. Utgångsläget var i och för sig en förlust för 2008 på över 10 miljoner, men inte desto mindre förbättrade man resultatet med drygt 7 miljoner kronor till en förlust på precis över 3 miljoner kronor för 2009.

Minskande underskott
Årets tre första kvartal har företaget dock fortsatt att visa röda siffror och marknaden ser fortsatt trög ut.

– Marknaden visar ännu inte några tydliga tecken på återhämtning. Kvartal 3 är säsongsmässigt ett svagt kvartal vilket medfört en ansträngd likviditet. Vi är givetvis inte nöjda med förlust men tack vare kostnadsbesparingar uppvisar vi minskade underskott jämfört med såväl samma period förra året som föregående kvartal, säger A+ Science vd Agneta Franksson i sin kommentar i kvartalsrapporten.

Siffrorna för tredje kvartalet 2010 isolerat:

• Omsättning: 15,1 Mkr (19,5) 
• Rörelseresultat: -1,7 Mkr (-4,5)
• Resultat efter finansnetto: -6,7 Mkr (-4,4)
• Resultat per aktie: -0,46 Kr (-0,39)

Siffror för de tre första kvartalen 2010 i korthet:

• Omsättning: 57,1 Mkr (73,0)
• Rörelseresultat: -5,2 Mkr (-10,7)
• Resultat efter finansnetto: -11,4 Mkr (-11,0)
• Resultat per aktie: -0,77 kr (-0,98)

Resultatet för tredje kvartalet sänktes av en engångspost i form av nedskrivningar på innehaven i dotterbolagen Cellectrion och Cellartis. Nedskrivningar som föranleddes av att bolagen själva skrev ned sina värden i samband med emissioner. Båda bolagen värderade sina aktier lägre än det koncernmässiga värdet som var upptaget i A+ Science Holdings böcker.

Det försämrade resultatet efter finansnetto för tredje kvartalet jämfört med samma period förra året förklaras av nedskrivningarna. Rörelseresultatet däremot fortsätter att förbättras, både om man tittar på tredje kvartalet isolerat och om man tittar på de tre första kvartalen.

Vid tredje kvartalets slut var likviditeten för A+ Science klart ansträngd. Året startades med likvida medel på knappt 6,6 miljoner kr och kassaflödet under de niomånaderna har varit minus drygt 6,5 miljoner, vilket lämnade 7 000 kronor i kassan den sista september.

Efter kvartalets slut har dock kassan stärkts med cirka 1,5 miljoner genom att dotterbolaget Mintage Scientific betalat tillbaka en fordran.

Finanskrisen slog hårt 
CRO-företag världen över fick det tungt när finanskrisen slog till och gjorde det svårare att hitta finansiering. Detta efter att marknaden under 2003 till 2008, enligt en rapport från undersökningsföretaget Business Insights, växte med tvåsiffriga tal varje år.

Tillväxten drevs på av att läkemedelsföretag drabbades av högre kostnader och fallande produktivitet och därför började lägga ut fler och fler uppdrag på CRO-företag. 

2009 tog det stopp totalt för många kontraktforskningsbolag i Norden enligt Biotech Sweden. Kunder och uppdrag försvann i och med att finanskrisen fick företag värden över att hålla i plånböckerna. Läkemedelsföretag och bioteknikföretag blev väldigt försiktiga med att dra igång nya kliniska prövningar och påbörjade studier avbeställdes.

Flera företag vittnar om att stoppet kom väldigt plötsligt. Första halvåret 2009 rullade det på bra, men sedan vände det väldigt snabbt.

En enkel lösning under tider av minskad efterfrågan är att minska ned på personalen. Detta var dock något som CRO-företagen var försiktiga med. Personalen må vara den största utgiften för många företag, men det är samtidigt den största resursen.

– Det har varit ett tufft år och i en sådan situation är människor det viktigaste, säger till exempel norska Link Medical Research vd Ola Gudmundsen till Biotech Sweden.

I stället har många företag levt med en överkapacitet och försökt vänta ut krisen, vilket bidragit till de försämrade resultaten. 

Ljuset i tunneln
Flera av CRO-företagen säger sig dock känna av en ljusning under slutet av 2010. Finska Crown är ett av de företagen.

– Vi upplever att läkemedelsföretagen är mindre rädda för att investera nu. Jag ser positivt på framtiden och hoppas på 2010, säger Crowns vd Päivi Itkonen till Biotech Sweden.

Kostnadsfokus
Siffrorna för A+ Science är dock fortfarande röda, vilket till stor del beror på de hårda tider som drabbat branschen. Att rörelseförlusten trots allt är klart mindre än förra året bör kunna förklaras med företagets fokusering på att minska kostnadsbasen. 

Ytterligare ett steg i jakten på minskade kostnader kommer att tas under nästa år då de tidigare annonserade besparingsåtgärderna vad gäller lokalhyror kommer att märkas under 2011.

Likt andra företag inom branschen ser även A+ Science ett visst ljus i slutet av tunneln. Det nystartade nordiska samarbetet börjar leda till fler förfrågningar ifrån kunder säger Agneta Franksson i rapportkommentaren. Även om det handlar om små förfrågningar.

MAGNUS ERIKSSON
magnus.eriksson@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om A+ Science:

»

A+ Science satsar stort på medicinteknik

»

Vita Nova Ventures flyttar fram positionerna på CRO-marknaden

»

Aktieägarna får köpa Vita Novas teknikbolag

Contract Research Organization A+ Science provides clinical services throughout the life cycle of pharmaceuticals and medical devices. We create customer value through predictability and speed, an approach partly reinforced with what we like to call controlled patient recruitment.

Being part of a strategic CRO partnership, represented in 17 university cities in the Nordic countries and the Baltic States further enhances our offer, creating unmatched access to clinical trial resources in Northern Europe. In addition our Site Management Services provide resources to investigators, making clinical trials even more customizable.