Norrköpings kommun

Nyheter från stadsplaneringsnämnden

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2015 11:35 CET

Sammanfattande information från stadsplaneringsnämndens sammanträde den 9 december:

Mesen med närområde
En detaljplan för kvarteret Mesen med närområde inom Kneippen har antagits. I och med detta möjliggör Norrköpings kommun för ny bebyggelse inom kvarteret och skapar förutsättningar att ändra användning av kvarteret Näbben till park. Den nya bebyggelsen ska anpassas efter övrig bebyggelse i Kneippen med stora hus utmed förgårdsmark.

I kvarteret planerar Hyresbostäder att uppföra ett trygghetsboende. Husen, som består av två hus i tre våningar och en vindsvåning, ska vara placerade mot Lindgatan och Lokegatan. På gården kommer två hus i två våningar och en vindsvåning att byggas.

Östantill 1:2, Nya torget
Genom den nya detaljplanen för Nya torget vill kommunen skapa förutsättningar för att torget ska bli en viktig offentlig plats. Torget ges en ny karaktär med bebyggelse på den östra sidan.

Tekniska kontoret kommer att uppföra ett nytt torg för uteserveringar, torghandel och rekreation. Under torget planerar Norrköping parkering AB för ett parkeringsgarage med cirka 180 parkeringsplatser. Botrygg AB planerar att bygga cirka 50 lägenhet med byggstart under 2016. Den nya bebyggelsen kommer att ha lokaler för restauranger och butiker i bottenplan och bostäder över.

Stadsplaneringsnämndens uppdragsplan 2016
Stadsplaneringsnämndens prioriteringsområde 2016 är Samordnad och effektiv samhällsbyggnad samt näringslivsutveckling. Norrköpings kommun befinner sig i en stark utvecklingsfas och behoven samt planerna för de kommande åren pekar på en fortsatt stark utveckling av staden och kommunen.

För att svara upp mot dessa behov har ett projekt för samordnad och effektiv samhällsbyggnad (SESAM) startat, med målet att Norrköping år 2018 ska bli Sveriges effektivaste kommun inom samhällsbyggnad bland jämförbara kommuner. Projektet, som kommer att pågå under perioden 2015-2018, drivs av bygg- och miljökontoret, stadsbyggnadskontoret, tekniska kontoret samt Norrköping Vatten och Avfall AB.

I uppdragsplanen ingår ett antal mål, som till exempel:

  • Detaljplaner avseende bostäder som förs till antagande eller godkännande ska sammantaget omfatta minst 1 000 lägenheter, varav minst 50 utgörs av småhus.
  • Minst 80 % av de detaljplaner som påbörjats efter 1 juli 2013 ska föras till antagande inom 16 månader från i planuppdraget angiven starttid.
  • Detaljplaner som förs till antagande ska sammantaget omfatta minst 5 hektar mark för växande företag samt små och medelstora verksamhetsetableringar.
  • Riktlinjerna för marktilldelning och markanvisningstävlingar ska förnyas.


Bilder, se Relaterat/Bilder & Videor längst ner på sidan.

Upplysningar:
Kikki Liljeblad
Titel: stadsplaneringsnämndens ordförande
Telefon: 070-628 59 28
___________________________________________________________________
Avsändare: Iréne Lidén, presskommunikatör
Telefon: 011-15 11 24

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är här SM-veckan avgörs 2016.
Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!