Norrköpings kommun

Nyheter från stadsplaneringsnämnden

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2016 16:39 CET

En mångfald av planer som rör en rad olika områden inom kommunen står just nu på agendan. Det rör sig om uppdrag om att undersöka förutsättningarna för verksamhetsmark på Södra Malmölandet, såväl som ytterligare steg mot förverkligandet av visionen om Industrilandskapet. Nedan följer en kort sammanställning över några beslut från nämndens möte idag.

Ytterligare steg mot förverkligandet av visionen om Industrilandskapet
Detaljplanen för kvarteret Bommen (del av fastigheten Kopparhammaren 2) ska ställas ut för granskning. Skapandet av en attraktiv stad fortsätter. Kvarteret Bommen planeras bli ett nytt inslag i stadsbilden, och arkitekturen ses som en viktig del. Området planeras som en fortsättning av Campus och Industrilandskapet, och kommer bland annat att rymma mer än hundra lägenheter för studenter och högskolepersonal. Dessutom finns möjligheter till restaurang, kontor, samlingslokaler och handel.

Stort bidrag till Norrköpings bostadsförsörjning
Planprogrammet för Sandbyhov har godkänts. Planen omfattar omkring 400 nya bostäder med blandad bebyggelse, samt annan ny bebyggelse som 2 nya förskolor och en utökning av den befintliga samt en ny högstadieskola och en idrottshall. Tre nya förbindelser, ett nytt torg och sammanhängande, tillgängliga gröna ytor ingår också i planprogrammet.

Översyn av förutsättningarna för verksamhetsmark på Södra Malmölandet
Beslut om programuppdrag om att undersöka förutsättningarna för verksamhetsmark på Händelö 2:41 (Södra Malmölandet) med närområde Kvillinge med fokus på etableringar som kräver mycket mark och tillgång till väg, hamn och järnväg. Även framtida hamnutbyggnad på mycket lång sikt undersöks.

-Bredden på de frågor som dagens nämnd omfattar – allt från planer för en pulserande innerstad till stora bostadsprojekt och undersökningar om möjligheter för nyetableringar av företag – visar på hur mycket som händer i inom Norrköpings kommun just nu, säger Kikki Liljeblad (S), stadsplaneringsnämndens ordförande. Det är väldigt roligt och spännande att se alla planer på hur Norrköping kan utvecklas ta form!

Upplysningar:
Kikki Liljeblad (S)
Titel: stadsplaneringsnämndens ordförande
Telefon: 070-628 59 28

Thomas Nyström (Kvarteret Bommen samt Södra Malmölandet)
Titel: planarkitekt
Telefon: 011-15 13 23

Jackie Leiby (Sandbyhov)
Titel: planarkitekt
Telefon: 011-15 13 53

____________________________________________________________________________________
Avsändare: Caroline Amnéus, presskommunikatör
Telefon: 0730-20 17 18

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är här SM-veckan avgörs 2016.
Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!