Norrköpings kommun

Nyheter från stadsplaneringsnämnden

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2016 07:30 CEST

Vid stadsplaneringsnämndens sammanträde den 13 september beslutades i flera ärenden, bland annat om planarbete för utbyggnad av centralt hotell, företagslokaler i Klinga och bostadsexploatering i Skärblacka.

Odensåker i Skärblacka
Nu ger stadsplaneringsnämnden i uppdrag till verksamheten för mark och exploatering att förbereda Odensåker 4:1 med närområde för försäljning. Förhoppningen är att tomterna ska finnas till försäljning via kommunens tomtkö under 2017. Detaljplanen möjliggör fyra nya fastigheter för småhusbebyggelse på kommunens mark.

Klinga
Det finns intresse från näringslivet att vidareutveckla området i Klinga. För närvarande finns 6 hektar obebyggd mark som är detaljplanelagd med bestämmelserna kontor, industri och handel. Nu beslutar stadsplaneringsnämnden att upplåta en köpoption till Golf drive Sweden AB på cirka 1,5 hektar för del av fastigheten Norrköping Borg 17:6 inom kvarteret Tjugan. Total byggyta planeras till 2 000 kvadratmeter, där en del av huset kommer vara i 2 och 3 plan med en ytterligare area om 600 kvadratmeter per plan. Verksamhetshuset planeras innehålla kontor, lager och försäljning med start hösten 2017.

Renströmmen
Scandic hotell planerar att bygga ut sin verksamhet med bilgarage och fem våningar med hotellrum på innergården till Renströmmen 7 och Renströmmen 9. Stadsplaneringsnämnden lämnar som planbesked att kommuner avser att inleda planarbete för fastigheterna. Beslut om att anta ny detaljplan bedöms kunna ske under 2018.

– Det finns många saker att ta hänsyn till i planarbetet såsom stadsbild och kringliggande miljöer, kulturella värden, eventuell arkeologisk utgrävning, strandskyddet och undersökning av markföreningar, säger Tomas Nyström, planarkitekt.

Upplysningar:
Kikki Liljeblad (S)
Titel: stadsplaneringsnämndens ordförande
Telefon: 070-628 59 28

Jenny Björk (Odensåker)
Titel: mark- o exploateringsingenjör
Telefon: 011-15 38 26

Magnus Jonsberg (Klinga)
Titel: projektledare
Telefon: 011-15 37 39

Tomas Nyström (Renströmmen)
Titel: planarkitekt
Telefon: 011- 15 13 23
______________________________________________
Avsändare: Kajsa Nilsson, presskommunikatör
Telefon: 011-15 18 84

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är här svenska mästerskapen i 50 idrotter avgjordes i juli 2016.
Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!