BlekingeTrafiken

Nyheter från styrelsemötet den 22 februari

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 14:21 CET

Bättre bokslut än väntat för Blekingetrafiken

Styrelsen för Blekingetrafiken godkände bokslut för 2006. Bolaget hade budgeterat ett behov av ägartillskott på 95,7 miljoner. Resultatet blev ca 7 mnkr bättre. Bokslutet visar således ett underskott på 88,7 miljoner kronor. Bolaget kan därmed återbetala hela 7 mnkr till bolagets ägare, Landstinget Blekinge och länets fem kommuner.

Styrelseordförande Jens Åberg är nöjd med bokslutet, som för övrigt blir det sista han svarar för fullt ut. Jens Åberg lämnar ordförandeskapet vid bolagsstämman i juni. Det lägre underskottet beror framför allt på tre faktorer, kommenterar Jens Åberg:

Närtrafikens kostnader har kunnat reduceras med 4 miljoner beroende på minskat resande i färdtjänsten samt nya och bättre avtal med trafikutövarna

Blekingetrafiken har fått vitesersättningar från Bergkvarabuss på ca 4,5 mnkr till följd av försenade bussleveranser

Avskrivningstiden på de Öresundståg som Blekingetrafiken äger har förlängts från 20 till 25 år.

Lyckade satsningar i busstrafiken

Under 2006 gjordes 6,2 miljoner resor med Blekingetrafikens busstrafik exkl Tågbussen. Det är en marginell ökning. Det som är mer intressant är att Blekingetrafikens målmedvetna satsning på starka linjer och stråk är lyckosam. Där vi satsar helhjärtat ökar resandet, noterar Jens Åberg.

Linjerna 1, 5 och 7 i Karlskrona stadstrafik ökade med ca 90.000 resor under fjolåret, dvs en genomsnittlig ökning med 5,5%. Totalt gjordes det drygt 1,7 miljoner resor bara på dessa tre linjer. Linjerna 1 och 7 går i ett stråk mellan södra Trossö och Kungsmarken med en buss var tionde minut från tidig morgon till kväll. Det skapar en bra stomtrafik som gör det enkelt att resa, säger Jens Åberg.

Stadslinjerna 205 och 215 i Ronneby har ökat med ca 5 %. Även här kan vi upprätthålla en tät och stabil trafik, som uppenbar-ligen vinner kundernas gillande.

tadstrafiken i Karlshamn är ett riktigt glädjeämne. Den satsning som gjordes för några år sedan på linjerna 310 och 330 i Karlshamn visar sig fortfarande vara framgångsrik. Tätare trafik mellan Karlshamn och Asarum och vidare till Svängsta (310) respektive Mörrum (330) har inneburit att resandet ökat de senaste åren. Under 2006 ökade linje 310 med hela 23 %. Också linje 330 ökade (med nästan 4 %).

Linjen mellan Karlshamn och Olofström, linje 630, är en annan raket. Hela 17 % ökade resandet här. Återigen handlar det om en bra stomtrafik. Här går det minst en buss varje timme. I hög-trafik t o m en buss varje halvtimme!

Tågbussen som går i stråket längs med kusten är ett annat exempel på lyckad satsning. Läs mer nedan!

Ökat resande med Tågbussen

Resandet med Tågbussen ökade under 2006 med 6,3 % jämfört med år 2005 till ca 1.050.000 passagerare.

Det var i juni 2005 som Blekingetrafiken började köra den s k Tågbussen mellan Karlskrona och Kristianstad. En ersättningsbuss för tåget under den tid elektrifieringsarbetet av Kustbanan görs. Det är ett mycket positivt resultat. Vi befarade nog en minskning av resandet på sträckan när vi tvingades ersätta tågen med bussar, säger Jens Åberg. Vi är nöjda med utfallet och tolkar det som att resenärerna tycker Tågbussen varit ett väl fungerande alternativ till tåget under den här perioden. Den 17 juni 2007 är det dock dags att åter öppna Kustbanan för tågtrafik med direkttåg Karlskrona – Köpenhamn.

Skärgårdstrafiken slog rekord

Aldrig har så många rest med våra skärgårdsbåtar! Resandet under 2006 slog rekord. Totalt gjordes 121.900 resor, vilket var ca 11.000 eller 10 % fler än 2005.

Största linjen är trafiken till Hanö med drygt 50.000 resor. I Karlskronas östra skärgård reste nästan 33.000.

Sommarlinjerna till Aspö, Kungsholmen och Tjurkö hade 14.000 resor, Nättrabylinjen knappt 14.000 resor. Resandet till Tärnö, Tjärö och Joggesö i Karlshamns skärgård ökade med nästan 19 % till drygt 11.000 resor.

Busstrafik till Sweden Rock

Blekingetrafiken har de senaste 10-15 åren utvecklat s k evenemangstrafik. Evenemangstrafik har körts till Lövmarknaden i Karlskrona, Killebom i Sölvesborg, Tosia bonnadan i Ronneby, Östersjöfestivalen i Karlshamn och Sail Karlskrona.

Sommaren 2007 tas nästa steg och Blekingetrafiken kommer att köra bussar till länets största evenemang, Sweden Rock i Norje.

Fyradagarskort införs i vår

Under våren införs ett fyradagars periodkort som kommer att gälla i busstrafiken, även på nattbussarna. Vi hoppas att fyradagarskortet ska locka fler kunder till busstrafiken, framförallt turister och besökare under evenemang, konferenser och idrottstävlingar, säger styrelse-ordförande Jens Åberg. Vi tror också att blekingarna ska komma att öka sitt resande med oss i den ordinarie busstrafiken.

93 % nöjda med färdtjänst och sjukresor

Blekingetrafiken har låtit genomföra en kvalitetsundersökning av Närtrafiken i länet. Undersökningen visar att hela 93 % av resenärerna tycker att Närtrafiken fungerar bra eller mycket bra. Hela 97 % tycker också att de blir bra bemötta av Blekingetrafikens personal. Färdtjänstresenärerna tyckte också att de fick den hjälp de behövde under resan. Endast 1 % var missnöjda.

Flygbussen slutar trafikera Bergåsa

Fr o m den 1 mars slutar flygbussen mellan Karlskrona och Kallinge flygplats att trafikera hållplatsen vid Bergåsa station/Blekingesjukhuset.

Anledningen är de alltmer tidsödande säkerhetsrutinerna vid incheckning och ombordstigning i Kallinge. SAS behöver mer tid för dessa kontroller. Flygbussen måste då antingen avgå tidigare från Karlskrona eller få snabbare körväg till flygplatsen. Eftersom resandet till/från Bergåsa varit marginellt, beslutade styrelsen att slopa hållplatsen fr o m den 1 mars.