Sveriges geologiska undersökning, SGU

Nyheter från Sveriges geologiska undersökning

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2011 13:19 CEST

Sveriges geologiska undersökning ger ut flera nyhetsbrev. Lagom till sommaren finns nu nya nummer av Metaller och mineral och Produkter samt det engelsspråkiga nyhetsbrevet Exploration Newsletter. Nästa nummer av nyhetsbrevet Grundvatten kommer sista onsdagen i juni.

Nytt nummer av nyhetsbrevet Metaller och mineral ute nu!

I juninumret av nyhetsbrevet Metaller och mineral kan du läsa om hur riksintressen används som verktyg i samhällsplaneringen. Där berättar vi också om Norra Kärr, vårt senast beslutade riksintresse! Nu tar nyhetsbrevet uppehåll till i augusti. Trevlig sommar önskar redaktionen!       

Till nyhetsbreven

Nytt nummer av nyhetsbrevet Exploration Newsletter ute nu!

I nyhetsbrevet Exploration Newsletter hittar du nyheter från den svenska gruv- och prospekteringsnäringen på engelska. Nu finns ett nytt nummer ute för nedladdning!       

Till nyhetsbreven

Nytt nummer av nyhetsbrevet Produkter ute nu!

I nyhetsbrevet Produkter puffar vi för nya tjänster och produkter från SGU. I juninumret presenterar vi vårt nya digitala bildarkiv "Geobilder", våra kartvisare på engelska och om databasen Prospekteringsrapporter. Där finner du också information om Brunnsarkivets nya öppettider!       

Till nyhetsbreven