Granskningsnämnden för radio och TV

Nyheter i SR Kristianstad fällt för osaklighet

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 10:29 CET

Inslaget handlade om övertidsarbetande läkare i Skåne. I påannonsen sas:
”Som vi rapporterade i går bryter Region Skåne systematiskt mot andan i
arbetstidslagen och låter nästan 200 läkare i Skåne jobba för mycket
övertid. Och ibland skadar de här hårt arbetande läkarna sina patienter.
[…]” Därefter redogjorde reportern för en undersökning som gjorts på
Malmö sjukhus om hur mycket jourkompensation läkarna tog ut i pengar
och hur mycket i kompensationsledighet.

Granskningsnämnden ansåg att det visserligen finns skäl att anta att långa
arbetspass utan vila kan innebära en risk för patienterna. Det intryck som
uttalandet förmedlade var emellertid att läkarna i Region Skåne faktiskt
hade skadat patienter på grund av övertidsarbete. SR hade inte lämnat
några uppgifter som stöder att detta skulle ha skett. Nämnden ansåg därför
att inslaget i denna del stred mot kravet på saklighet.

Granskningsnämnden förelade Sveriges Radio att på lämpligt sätt
offentliggöra nämndens beslut.
Beslutet var enhälligt.

BAKGRUND
Enligt bestämmelsen i 7 § i SR:s sändningstillstånd ska programverksamheten bedrivas
sakligt och med beaktande av att det ska råda en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet
i radion. Kravet på saklighet innebär främst att uppgifter som är av betydelse för
framställningen ska vara korrekta och att framställningen inte får vara vilseledande, t.ex.
genom att väsentliga uppgifter utelämnas.

Handläggare: Annelie Ulfhielm, telefon 08-606 79 83
Beslutet kan beställas på telefon 08-606 79 72 eller hämtas på www.grn.se