Exportkreditnämnden, EKN

Nyheter om EKN:s landpolicies

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 11:11 CET

För fyra länder i Afrika söder om Sahara har EKN gjort förändringar i landpolicien. Dessutom har EKN etablerat en policy för långa krediter på Trinidad och Tobago. Tidigare fanns endast policy för korta kredittider.

Trinidad och Tobago: Normal riskprövning sker för alla riskkategorier, vilket innebär att det är samma policy som för korta garantier. Landet är placerat i landriskklass 2.
Ghana: Förändringen innebär att EKN har lättat på restriktionerna på korta och medelfristiga kredittider mot företag.
Nigeria: EKN öppnar för täckning av statsrisk på korta och medelfristiga kredittider. Öppningen är restriktiv.
Sudan: Ingen karenstidsräntegaranti lämnas.
Djibouti: EKN öppnar för täckning av statsrisker och bankrisker på korta och medelfristiga kredittider.