Granskningsnämnden för radio och TV

Nyheterna fälldes för intrång i två makars privatliv

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2003 10:06 CEST

Granskningsnämnden fällde inslag som sändes den 18, 20 och 24 februari 2003 i TV4:s Nyheterna för intrång i två makars privatliv.

Inslagen handlade främst om fastighetsförvärv, skogsavverkning och kryphål i jordförvärvslagen som kunde utnyttjas av s.k. skogsklippare. Som exempel på ett sådant utnyttjande gavs ett skogsfastighetsköp i Ångermanland. Nämnden konstaterade att köparen och hennes make namngavs och att bilder visades på paret samt på bostaden. Även om det tydligt framgick att köparens agerande inte var brottsligt var uppgifterna som lämnades om makarna av sådan art att de innebar ett intrång i deras privatliv. Något allmänt intresse som motiverade detta intrång förelåg inte. Nämnden fann därför att inslagen stred mot bestämmelsen om respekt för den enskildes privatliv.

Granskningsnämnden förelade TV4 att på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

Beslutet var enhälligt.

BAKGRUND
Enligt 9 § i TV4:s sändningstillstånd skall den enskildes privatliv respekteras i programverksamheten om inte ett oavvisligt allmänt intresse kräver annat. Bestämmelsen är avsedd att ge skydd för den personliga integriteten och tillämpas även i fall med namnpublicering vid brott eller misstanke om brott.

Handläggare: Helena Söderman, telefon 08-606 79 82
Beslutet kan beställas på telefon 08-606 79 72 eller hämtas på www.grn.se