Stockholms Läns Landsting

Nyhetsbrev 5/2004 från Läkemedelsenheten

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2004 19:00 CEST

Läkemedelsenheten

Nytt från Läksaks expertgrupper

Expertgruppen kommenterar indragningen av Vioxx
Hade risken för hjärtkärbiverkningar med rofecoxib kunnat förutses tidigare? Har även andra coxiber en ökad risk? Hur går vi vidare? Svar på dessa frågor ges av expertgruppen för analgetika och reumatologiska sjukdomar.
http://www.janusinfo.org/imcms/servlet/GetDoc?meta_id=6585

Svar på frågor om simvastatin
Expertgruppen för hjärt-kärlsjukdomar svarar på frågor om bland annat rekommenderad måldos för simvastatin och om vilka slutsatser de drar utifrån PROVE IT och REVERSEAL-studierna.
http://www.janusinfo.org/imcms/servlet/GetDoc?meta_id=6553

Behandling av infektionsutlöst konjunktivit
Nytt dokument från expertgruppen för ögonsjukdomar om infektionsutlöst konjunktivit med bland annat preparatöversikter och avsnitt om utebliven behandlingseffekt.
http://www.janusinfo.org/imcms/servlet/GetDoc?meta_id=6511

Nytt om SIL - Svensk Informationsdatabas för Läkemedel

Leverans av SIL version 1.0
Den 30 september levererades version 1.0 av SIL-databasen till journalleverantörerna för implementering. SIL-databasen medger att läkare har tillgång till kvalitetssäkrad, producentobunden läkemedelsinformation i förskrivningsögonblicket.

Version 1.0 av databasen är en union av Spriterms och Janus databaser. Kommande versioner av SIL-databasen blir mer omfattande än den information som Spriterm och Janus levererar idag. Sveriges alla landsting och regioner står bakom satsningen att skapa databasen och att etablera en nationell organisation för att driva den.

Nu börjar också, helt planenligt, arbetet i projektets etapp 2. Det handlar om vidareutveckling, produktion förvaltning,, distribution och av databasen liksom planering för den framtida SIL-organisationen.

Vill du veta mer? Läs information på webbplatsen eller kontakta info@silinfo.se.

Axplock från Janus webb

Nyhetsartiklar

Vioxx indraget på grund av ökad risk för hjärt-kärlbiverkningar
MSD har dragit in Vioxx (rofecoxib) från marknaden i alla länder då en ny studie visar en ökad risk för stroke och hjärtinfarkt efter 18 månaders behandling. Studien Approve, som skulle pågått i tre år har avbrutits.
http://www.janusinfo.org/imcms/servlet/GetDoc?meta_id=6578

Eget avtal för samverkan mellan vårdpersonal och industri i Stockholm
Ett regionalt avtal som reglerar relationerna mellan vårdpersonal, läkemedelsindustri och forskare har träffats i Stockholms län.
http://www.janusinfo.org/imcms/servlet/GetDoc?meta_id=6561

Ökad följsamhet till Kloka listan vid återkoppling på förskrivning
Profiler som visar klinikens eller den enskilde läkarens förskrivning leder till viktig diskussion och bidrar till ökat genomslag för läkemedelskommitténs rekommendationer. Det visar Björn Wettermarks avhandling.
http://www.janusinfo.org/imcms/servlet/GetDoc?meta_id=6556

Tidskrifter i gemensam satsning för att få även negativa studier synliga
Chefredaktörerna för bland andra Jama och Lancet kräver nu att information om kliniska prövningar läggs i offentliga register. Annars får artiklar om studierna inte en chans att publiceras.
http://www.janusinfo.org/imcms/servlet/GetDoc?meta_id=6547

Läkemedelsverket vill öka resurserna till miljöforskning
Det finns risk för långsiktig miljöpåverkan av läkemedel men kunskapen är bristfällig. Det konstaterar Läkemedelsverket i en rapport som överlämnades till regeringen häromdagen.
http://www.janusinfo.org/imcms/servlet/GetDoc?meta_id=6503

Vaccination ökade inte risken för autism
MPR-vaccinering ökar inte risken för autism, enligt en brittisk fall-kontrollstudie. Resultaten kan dock ha påverkats av statistiska störfaktorer utanför studiens kontroll.
http://www.janusinfo.org/imcms/servlet/GetDoc?meta_id=6563

Erytromycin plus kalciumblockare ökade risken för plötslig hjärtdöd
Patienter som använde erytromycin tillsammans med CYP3A4-hämmarna verapamil eller diltiazem hade fem gånger så hög risk för plötslig hjärtdöd, enligt en epidemiologisk studie.
http://www.janusinfo.org/imcms/servlet/GetDoc?meta_id=6564

Samma risk för självmordsbeteende med SSRI och tricykliska läkemedel
Risken för självmordsförsök vid behandling med SSRI-preparaten paroxetin eller fluoxetin är jämförbar med den för de tricykliska läkemedlen amitriptylin och dotiepin. Det visar en fall-kontrollstudie från England publicerad i JAMA.
http://www.janusinfo.org/imcms/servlet/GetDoc?meta_id=6557

Nya läkemedel

Valdecoxib ger inte bättre smärtlindring än traditionella NSAID-preparat
Den femte godkända coxiben Bextra (valdecoxib) har inte studerats med avseende på kliniskt relevanta gastrointestinala bieffekter. Allvarliga hudbiverkningar har dock rapporterats.
http://www.janusinfo.org/imcms/servlet/GetDoc?meta_id=5879

Teriparatid - specialistpreparat till kvinnor med uttalad osteoporos
Teriparatid (Forsteo) är ett injektionspreparat med anabol verkningsmekanism. Preparatet har hittills endast visat effekt på kotfrakturer.
http://www.janusinfo.org/imcms/servlet/GetDoc?meta_id=6375

Nytt om Janus

Nordiskt samarbete underlättar för läkare att upptäcka risk för interaktion
Svenska och finska läkare får tillgång till en ny förbättrad interaktionstjänst.
En första version av databasen ska vara klar sommaren 2005. Tre parter ingår i projektet - Interaktionsenheten i Åbo, Karolinska Institutet genom avdelningen för klinisk farmakologi och Läkemedelsenheten i Stockholms läns landsting. De svenska parterna samarbetar också med Läkemedelsindustriföreningen (Lif) som aktivt stödjer projektet och ansvarar för distributionen av interaktionsdatabasen i Sverige.
http://www.janusinfo.org/imcms/servlet/GetDoc?meta_id=6570

Ny beteendestudie kring läkarens förväntningar och behov vid implementering av datoriserat förskrivarstöd
Datoriserat förskrivningsstöd med inlagda varningsfunktioner för interaktioner, graviditet, amning samt producentobunden läkemedelsinformation är värdefulla funktioner för att minska läkarens arbetsbörda, är slutsatsen i den nyligen publicerade studien "Physicians´perceptions of possibilities and obstacles prior to implementing a computerised drug prescribing support system" av Pia Bastholm Rahmner med flera. Förutsättningen för bästa möjliga vårdsituation är emellertid att läkaren får tillgång till patientens fullständiga läkemedelslista, vilket i nuläget inte är möjligt via datoriserade förskrivningsstöd. En projektgrupp arbetar för närvarande med att utveckla en gemensam läkemedelslista (GLL). Studien är publicerad i "Health Care Quality Assurance", vol. 17, nr 4 och 5, 2004.

--------------------------------------------------------------------------------
Nytt från Läkemedelsenheten och Läksak
--------------------------------------------------------------------------------
Landstingets läkemedelstjänster - ny broschyr
Nu kan du få kortfattad information om samtliga verksamheter och tjänster inom landstinget som underlättar en säker och effektiv läkemedelsförskrivning.

Broschyren skickas till alla verksamhetschefer i Stockholms län i oktober. Fler exemplar kan beställas från Läkemedelsenheten, e-post: laksak@sll.se, tel 08-737 40 73.
http://www.janusinfo.org/imcms/servlet/GetDoc?meta_id=6589

Nytt om e-recept
e-receptmängden skjuter i höjden och implementeringsarbetet pågår i oförminskad takt
Vecka 39 gav rekord i mängden e-recept, 19 951 e-recept, vilket motsvarar 31,92 % av receptvolymen i Stockholms län. Hela Karolinska i Huddinge (ca. 30 kliniker) är nu igång, och totalt är det över 140 vårdenheter som skickar e-recept. Varje vecka börjar i snitt sju nya vårdenheter använda e-recepttjänsten.

Vill du veta mer?
På vår webbplats www.ereceptstockholm.se hittar du mycket matnyttig information om e-recept i Stockholms län! Har du frågor, kontakta oss på e-recept@labmed.ki.se så hör vi av oss.

Nytt från LEpC
Specialläkemedel står för mer än 40 procent av Stockholms läns läkemedelskostnad
Landstingets kostnader för läkemedel ökade första halvåret 2004 med 1,8 procent jämfört med samma period 2003. Det visar statistik från LEpC.
http://www.janusinfo.org/imcms/servlet/GetDoc?meta_id=6549

--------------------------------------------------------------------------------
Tips om fortbildning i oktober och november
--------------------------------------------------------------------------------

Ti 12/10 Utbildning - Högt blodtryck, kärlkramp, hjärtinfarkt och hjärtsvikt
Arrangör: Södra LK
http://www.janusinfo.org/imcms/servlet/GetDoc?meta_id=6488

To 21/10 Symposium: Hur vill vi behandla luftvägsinfektioner? - Aktuellt om diagnostik, behandling och antibiotikaresistens SLL:s STRAMA-grupp, LÄKSAK och Läkemedels-kommittéerna i Stockholm, Läkemedelsenheten
http://www.janusinfo.org/imcms/servlet/GetDoc?meta_id=6324

Fr 22/10 Efterutbildning för primärvårdsläkare - fredagsutbildning - Neurologi
Arrangör: Sydvästra LK
http://www.janusinfo.org/imcms/servlet/GetDoc?meta_id=6432

Ti 9/11 Utbildning - Läkemedelsgenomgång. En metod att förbättra läkemedelsanvändningen hos äldre Arrangör: Norra LK
http://www.janusinfo.org/imcms/servlet/GetDoc?meta_id=6493

To 11/11 - Fr 12/11 Kurs i Kritisk läkemedelsvärdering - ÖGAT på läkemedel Arrangör: Södra LK
http://www.janusinfo.org/imcms/servlet/GetDoc?meta_id=6445

Ti 16/11 Hypertoni - Den nya SBU-rapporten Arrangör: Nordvästra LK
http://www.janusinfo.org/imcms/servlet/GetDoc?meta_id=6520

--------------------------------------------------------------------------------
Lästips
--------------------------------------------------------------------------------
Behandling av vasomotoriska klimakteriella besvär
Ögat på läkemedel, oktober -04
http://www.janusinfo.org/imcms/servlet/GetDoc?meta_id=6576

--------------------------------------------------------------------------------
Ansvarig utgivare:
Lars L Gustafsson, chef för Läkemedelsenheten