IrakSolidaritet

Nyhetsbrev från IrakSolidaritet 181102, Fallujainsamlingen: En ultraljudsapparat har inköpts och levererats till Barn-och Kvinnosjukhuset i Falluja

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2018 16:27 CET

Fallujainsamlingen

Ultraljudsapparaten är nu på plats på Barn-och kvinnosjukhuset i Falluja. Vi är väldigt glada att Fallujainsamlingen nått detta delmål.
Vi tackar alla bidragsgivare som gjort detta möjligt.
Fallujainsamlingen har betalat största delen av de 20 000 dollar som ultraljudsapparaten kostat, men vi har samarbetat med Nahoko Takato, Iraqhope i Japan och Ross Caputi, People's History of Fallujah, USA, som också bidragit till kostnaderna.
Dr Firas Alkubaisy, hjärtläkare, som arbetar i Falluja delar av året, har hjälpt oss att välja apparat som inköpts något begagnad.Vi är mycket tacksamma för det fina samarbetet vi har haft med dem.
Föreningen har kvitto på inköpet för revision. Kostnader för att sända pengar betalar föreningen. Det belastar inte Fallujainsamlingen.
Nu kan sjukhuset undersöka de många nyfödda med hjärtfel och ställa diagnos. Och en ny klinik för hjärtsjuka barn har öppnats på sjukhuset. Det är en oerhörd lättnad. Personalen behöver inte skicka barnen vidare till sjukhus i Ramadi eller Bagdad på osäkra resor där familjerna fastnar i checkpoints och många barn dör. Längre ner i artikeln beskrivs förstörelsen av tidigare ultraljudsapparat.

Dr Basim Atallah, skriver så här: "Tack så hemskt mycket för denna viktiga gåva till vårt sjukhus och vi är så lyckliga över att ni känner med oss i vårt lidande över den ökande frekvensen av medfödda missbildningar, särskilt medfödda hjärtsjukdomar bland våra nyfödda. Med vår stora respekt och bästa hälsningar."
Dr. Basim Atallah
Head of Pediatrics department
Fallujah teaching hospital for maternity and childhood.

Dr Samira Alani skriver: "Ni har gjort en så fantastisk bedrift, ert arbete är så högt uppskattat och vi är så glada över att våra appeller från sjukhuset mötts av hederliga människor. Vi är så stolta att vara en del i detta samarbete. Tack så hemskt mycket!"

Dr Firas Alkubaisy, hjärtläkare, skriver: "Det är en stor dag att åter ha denna maskin på vårt Fallujasjukhus. Det kommer att vara till stor hjälp för att ta hand om våra barn. Tack till alla barmhärtiga hjärtan som deltog i detta stora arbete! Tack till er alla!

Dr Muntaha Alwani skriver: "Era ansträngningar är högeligen uppskattade"

Många tack har uttryckts på arabiska, engelska och japanska utöver de ovan översatta när uppgiften först publicerades på FB.Förhoppningar har uttryckts att vi som samarbetet ska kunna träffas i Falluja!
Något om bakgrunden till sjukhusens stora behov

Falluja och ockupationen
Falluja
, en motståndets stad även under den brittiska kolonialismen, har drabbats så hårt av ockupationen. USA:s två stora anfall under 2004-2005 förstörde stora delar av Falluja och dödade 1000-tals civila. Staden omgavs av höga murar för total kontroll. USA-utskrivna ID-papper behövdes för att komma in eller gå ut. USA använde både radioaktiva uranvapen, vit fosfor och splitterbomber mot civilbefolkningen.
Dr Samira Alani, barnläkare har sedan 1997 förestått sektionen för nyfödda med missbildningar på Allmänna sjukhuset och senare på Barn-och kvinnosjukhuset. Hon har även deltagit i forskning om orsakerna och om frekvensen av genetiska skador, cancer och neurologiska sjukdomar som ökat i snabb takt. Under 2012 besökte dr. Alani Japan där hon sammanträffade med japanska läkare som studerar missbildningar efter atombomberna mot Hiroshima och Nagasaki och kunde konstatera att antalet nyfödda i Japan med missbildningar, var lägre i Japan. I Falluja utgör denna grupp 14,7% av alla nyfödda.
Dr. Alani är dessutom övertygad om att detta bara är toppen på isberget. Många kvinnor föder i sina hem och på andra kliniker som inte registrerar missbildningar . Det finns inget rapportsystem för missbildningar och sjukdomsfrekvens hos dessa barn. Det ses inte heller med blida ögon från regeringens eller USA:s sida att statistik förs och att defekter hos nyfödda bokförs.

Missbildningarna hos barnen är så många och så hemska att kvinnor uppmanas att inte föda barn. Föräldrarna anklagar USA och de vapen som användes mot Falluja 2004 för familjernas svåra hälsoproblem."Utarmat uran är en radioaktiv och kemiskt giftig tungmetall. Om den intas, inandas eller kommer in i människokroppen genom sår eller hud, förblir den kvar i årtionden, skriver professor Souad Al-Azzawi i sin artikel "The Responsability of the US in contaminating Iraq with depleted Uranium."

Det är oerhört svårt att forska i Irak om uranvapen eller andra orsaker till genetiska skador. Det ges inga pengar, inget stöd, ingen allmän statistik. Läkare får ta på sig ett stort ansvar och få ekonomiskt stöd på frivillig väg. Fallujainsamlingen har bidragit till denna forskning och bl.a. betalat laboratorieprover i samband med forskningen.
I de senaste forskningsresultaten från Falluja, framkommer följande: Falluja har en betydligt högre frekvens av genetiska skador än normalt förekommande sedan USA:s angrepp på staden. Undersökningen gäller ultraljudsundersökta gravida kvinnor från januari 2012 till augusti 2013. Undersökningen ger vid hand att 8,4 % av fostren hade genetiska skador. Till saken hör att man ofta inte upptäcker hjärtsjukdomar vid ultraljud under graviditeten. Idag uppger dr Samira Alani att det föds omkring 20-30 barn varje månad med genetiska skador på hennes sjukhus.
Här räknas inte spontanaborter, hemfödslar eller födda på annat sjukhus in. Under hela den här perioden har spontanaborter och antalet dödfödda också ökat starkt.

En cancerundersökning visar en tre-faldig ökning av cancerfrekvensen jämfört med före angreppet på Irak. Mätningen gjordes 1 januari 2011 till 31 december 2011. Alla under 10 år var undantagna liksom alla fall av leukemi. Frekvensen var 96 fall per 100 000 invånare jämfört med 34.5 fall år 2002.

Den iranska toxikologen och forskaren Mozhgan Savabieasfahani understryker att blynivåerna som hittas i irakiska barns mjölktänder är "alarmerande". Barn med medfödda genetiska skador i Irak har högre blynivåer i tänderna än barn i samma ålder i Libanon och Iran. Dr Savabieasfahan ser krigets förgiftning av miljön som huvudorsak.

2014-2016

När IS/Daesh intog staden 2014, omringades Falluja av militär och milis. Staden belägrades under mer än två år. Stora delar av befolkningen flydde ut i öknen under stora strapatser undan IS härjningar och våld och striderna om staden. Svält och umbäranden drabbade Falluja. USA och den irakiska regeringen bombade staden med många dödade och skadade civila som följd. När de militära styrkorna intog staden, plundrades de redan svårt sargade sjukhusen. Utrustning förstördes eller stals. Falluja får föga hjälp från regeringen.
Dr Samira Alani tvingades fly från Falluja undan Daish, undan bombningarna och striderna. Sjukhusen bombades ett 40-tal gånger, framför allt Allmänna sjukhuset.

Här bombas Barn-och kvinnosjukhuset med många dödade och skadade barn och kvinnor som följd
Nu behöver sjukhusen återupprätta sjukvården. Det är därför det är så viktigt med ultraljudsapparaten.
Det är viktigt att understryka att stora delar av Irak har drabbats av dessa vapen och städer som Bagdad, Najaf, Karbala, Hawija med fler lider svårt.
Falluja får stå som en symbol för alla drabbade städer och orter.

Utarmat uran har även använts av NATO i Jugoslavien, i Libyen och Afghanistan och Syrien.
USA:s krig förgiftade Irak även genom att bränna mängder av riskmaterial direkt utanför sina baser (i s.k burn pits)med svåra hälsoproblem som följd för såväl civilbefolkningen som de amerikanska soldaterna.Denna förbränning av giftigt avfall har gett miljardvinster till bl.a KBR (tidigare Kellogg Brown & Root).
USA bombade kemiska fabriker med den förgiftning av luften det innebär.
USA:s medvetna och systematiska förstörelse av Iraks vatten-och elverk, lider befolkningen fortfarande svårt av.
Bristen på rent vatten, bidrar till att sjukdomar spreds som tidigare knappt fanns i Irak.
Övervägande civila har drabbats, men även många Irakveteraner är sjuka och deras barn drabbas. Doug Rokke, amerikanska arméns hälsofysiker, som övervakade den partiella upprensningen av fragment från DU (utarmat uran)-bomber, är sjuk. Hans kropp registrerar 5000 gånger högre strålningsgrad än vad som anses ”säkert.”
”På grund av tungmetaller, radiologiskt gift från DU, har befolkningen i södra Irak andningsproblem, njurproblem och cancersjukdomar. Medlemmar i mitt eget team har dött eller är döende i cancer” , säger Doug Rokke.

WHO har tyvärr inte varit till hjälp. Fakta har inte publicerats. Forskare har därför lämnat WTO. Tre av fem toppdonatörer till WHO är USA, Storbritannien och Frankrike som alla 3 har uranvapen och konstant röstar mot FN:s generalförsamlings resolutioner, säger dr. Baverstock, som därför lämnat WTO.

IrakSolidaritet driver frågan att oberoende självständiga undersökningar måste komma till stånd för att utreda de samband som kan finnas mellan de vapen USA använde och genetiska defekter, missbildningar och sjukdomar hos befolkningen.
Föreningen har flera gånger vänt sig till regering och riksdag för att stödja krav på internationella, oberoende undersökningar om frekvensen av genetiska skador och andra sjukdomar och orsakerna. Vi kräver också att USA ska avslöja sammansättningen av sina vapensystem och de kvantiteter som använts och var!

Vi kräver att de skyldiga ska betala skadestånd och rensa smittade områden!

Irak måste få hjälp med oberoende forskning!

Hittills har Belgien (2007) och Costa Rica (2011) antagit lagar som förbjuder uranvapen på deras territorier. 2008 antog Europaparlamentet en resolution som uttryckte att ”användningen av DU i krigföring strider mot grundregler och principer i skriven och hävdvunnen humanitär folkrätt och folkrätt på miljöområdet.”
FN tillåter inte användning av vapen som har långsiktigt negativa konsekvenser på folkhälsan.

Uranvapen måste förbjudas!

Stöd Fallujainsamlingen! Sänd ditt bidrag till pg 11673-1
Varenda krona når fram!


Kontakt:info@iraksolidaritet.se

Foton från sjukhuset på ultraljudsapparaten och ansvarig personal

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2522916751057254&set=pcb.10155750376271129&type=3&theater&ifg=1

Född 31 oktober
2018 på Barn-och kvinnosjukhuset i Fallujahttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=2523704344311828&set=p.2523704344311828&type=3&theater&ifg=1


Undersökningar

Siffror i artikeln kommer från: Prevalence of Major Fetal Defects in Fallujah, Iraq
http://dx.doi.org/10.4236/ojog.2014.49081
Incidence of cancer in Fallujah above 10 years age
with over view of common cancers in 2011Vol.4, No.9, 591-596 (2012)
doi:10.4236/health.2012.49092
Fler artiklar
Professor Souad al-Azzawi: Depleted Uranium and Radioactive Contamination in Iraq: An Overview

https://www.globalresearch.ca/depleted-uranium-and-radioactive-contamination-in-iraq-an-overview/5605215?fbclid=IwAR03MmNzsiM2EvC1XATyTks9xdJLBAJ3cpeRn5DcIioJQB5ThJykD8uP3XY

Prenatal metal exposure in the Middle East: imprint of war in deciduous teeth of children
Dr Mozhgan Savabieasfahani
https://link.springer.com/article/10.1007/s10661-016-5491-0

"Irak, ett förgiftat land"
USA använde kemiska vapen i Irak
Del 1
http://iraksolidaritet.se/index.php?nr=708
"Irak, ett förgiftat land"
Del 2
Vad gör WHO åt den irakiska hälsokatastrofen?
http://iraksolidaritet.se/index.php?nr=709

Kontakt: info@iraksolidaritet.se