IrakSolidaritet

​ Nyhetsbrev från IrakSolidaritet 200320, Oktoberdemonsrationerna, regeringskris

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2020 21:39 CET

Planerade möten inställs

Manifestation 21 mars
Det är mycket tråkigt att behöva meddela att manifestationen 21 mars på Soltorget för Julian Assange, Chelsea Manning och visselblåsarna inställs.
Stödkommittén för Julian Assange

Seminarium om Irak 25 mars
Seminariet om läget i Irak 25 mars kl. 18:30 på ABF Stockholm inställs.
IrakSolidaritet
Coronaviruset lamslår tyvärr mycket av den utåtriktade verksamheten

Information

Det är årsdagen av det olagliga angreppet på Irak 20 mars 2003 med allt det lidande, den död och den förstörelse det inneburit under de gångna 17 åren.
USA krossade den irakiska staten och alla dess institutioner och de politiker som fortfarande dominerar makten i Irak, kom med ockupationen.
USA brukar upprepa " vi respekterar Iraks suveränitet". Det upprepade USA även när iranske general Suleimani dödades på irakisk mark och regimen i gröna zonen protesterade mot USA:s brott mot Iraks suveränitet.

Det finns inga oberoende politiker i Irak. De följer USA:s, Irans eller andra makters intressen. Så har USA ordnat det med hjälpa av sekteristiskt kvotsystem, sekteristisk konstitution och orättvisa vallagar.
I omgångar år efter år har det irakiska folket protesterat mot korruptionen, arbetslösheten, bristen på el och vatten, en situation som försämrats år efter år. Manifestationerna har mötts med repression och löften som aldrig infriats.

1 oktober 2019 började stora folkliga manifestationer ta fart i framförallt södra och mellersta Irak.
De övervägande shiamuslimska delarna av Irak reste sig mot makten och allt den representerade för verkligt nationellt oberoende. De kräver sitt land tillbaka och att de nuvarande politikerna avgår.
De har fått nog! Se tidigare Nyhetsbrev.
De vill att USA lämnar Irak och få bort Irans växande inflytande i form av både miliser och deras politiker.

Total regeringskris
Interimpremiärminister Adel Abdul Mahdi (som protesterna tvingade bort i december)
har utsett Adnan al-Zurfi att på 30 dagar bilda regering.
Den tidigare till premiärministerkandidat utsedde Allawi gav upp efter tre misslyckade försök att bilda regering.
Det ser inte lysande ut för al-Zurfi heller. Regeringskaoset fortsätter samtidigt som det ekonomiska kaoset förvärras.
Adnan al-Zurfi har 30 dagar på sig att bilda regering. Fatahkoalitionen har redan uttalat sig mot al Zurfi. Fatahkoalitionen med Badrmilisrepresentanter är Irans främsta instrument för politiskt inflytande i Bagdad.
USA ser med viss tillförsikt på valet av al-Zurfi.

Oktoberdemonstranterna motsätter sig Al-Zurfi, som är en del av den korrupta politikerskaran som kom med ockupationen. Han tillsattes av Paul Bremer i Iraq Reconstruction and Development Council, ökänt för sin korruption och samarbetade nära med USA:s "Styrande råd".
Han arbetade sedan på inrikesdepartementet där Badrmilisen hade och har stort inflytande och blev medlem i Dawapartiet, där många har nära relationer till Iran.
Han blev guvernör i Najaf 2009-2014 och fick till sist avgå anklagad för korruption. Sedan 2014 är han medlem i parlamentet.
Han har även USA-medborgarskap vilket inte är tillåtet för höga politiker.
Han är en typisk irakisk politiker som svänger mellan att agera för USA eller för Iran eller båda.

Ekonomiskt kaos
Parlamentet har ännu inte godkänt årets budget. Den bygger på att ett fat olja ska betinga åtminstone ett pris på 56 dollar. Inte som dagens pris på 30 dollar.
Detta innebär stora förluster för Iraks ekonomi och dess befolkning som drabbas hårdare och hårdare av fattigdom och arbetslöshet. Staten betalar 7 miljoner statsanställda lön. Detta är en del av korruptionen och man kan fråga sig hur detta ska gå?
Och detta när Coronaviruset sprids även i Irak vars goda hälsovård helt förstördes av ockupationen.
Irak som tidigare exporterade olja, gas och oljeprodukter, är nu importör.

USA har gett Irak ett undantag från sanktionerna mot Iran på 125 dagar åt gången för import av el och gas till Basra. Nu har USA sänkt undantaget till 45 dagar, vilket innebär ökad osäkerhet och ökade påtryckningsmöjligheter.
Den oerhörda korruptionen och inkompetensen har bl.a. resulterat i följande slöseri.
Enligt data från Iraks oljeministerium som förmedlats till oljeexperten Issam al-Chalabi, har Irak trots alla internationella oljebolag inte kontroll över sina gasutsläpp utan började 2010 importera gas från Iran. Irak betalar dagligen 7 miljoner dollar för 28 miljoner kubikmeter gas per dag från Iran.

President Trump hotar

I detta läge med Coronavirus har USA utvidgat sanktionerna mot Iran som lider svårt under Coronaviruset och USA hotar Irak med sanktioner om Iraks skulle vidmakthålla att USA ska lämna Irak.
USA kan vägra ge Irak de undantag för import av el och gas som Irak hittills fått.
Irak är känsligt för USA:s påtryckningar och har inte glömt de fruktansvärda sanktionerna 1991-2003.

Iraks tillgångar från oljeinkomster och andra tillgångar finns i Federal Reserve i New York,
Centralbanken i Bagdad flyger runt 1-2 miljarder i sedlar från Federal Reserve till Bagdad varje månad.
Enligt vissa uppgifter var januaritransporten en vecka försenad.
USA har mycket starka påtryckningsmedel på Irak.

Spänningen ökar igen
Inrikesminister Pompeo har även hotat den irakiska regeringen med militära aktioner som svar på raketangrepp på baser där USA-militärer är stationerade.
Samtidigt som proiranska miliser hotar med fler angrepp på USA-baser. Shiitisk milis har lovat se till att USA körs ut ur Irak från och med 15 mars.
President Trump är mitt inne i en valkampanj och det utgör troligtvis en återhållande faktor liksom den pågående Coronaviruspandemin.
USA har dragit tillbaka trupper från tre baser i Irak till förmån för några större baser med bättre flygunderstöd. USA beräknas ha runt 6000 militärer i Irak och enheter från 101st Airborne Division ska sändas till Irak. Dessutom finns många militärt kontraktsanställda.
Patriotmissiler för luftförsvar och C-RAM system överförs till baser nära Bagdad. USA tänker stanna i Irak är budskapet oberoende vad den irakiska nationen vill.
I förra Nyhetsbrevet redovisade vi hur NATO:s roll ska stärkas.
Viss paus i de militära operationerna kan nog förväntas med tanke på Coronasmittan. En del soldater förs till Kuweit eller Jordanien.

"Oktoberrevolutionen" och repressionen
Vi har skrivit flera Nyhetsbrev om de omfattande demonstrationerna och det stora stödet från det irakiska folket och samhället.
Coronaviruset som nu sprider sig i Irak gör det svårt att fortsätta demonstrera. Demonstranterna har ända till igår manifesterat och dessutom informerat hur människor ska skydda sig mot viruset.
Oktoberrevolutionen har fått föga uppmärksamhet eller stöd från Väst som behåller sitt stöd för den irakiska regimen hur den än ser ut.
Demonstranterna vill ha stöd från FN och EU för att genomföra fria val. Gemensam organiserad ledning saknas, men förmågan att organisera något som liknar ett nytt samhälle för alla irakier där kvinnorna återtar sin position, har vi sett fina prov på.
Många av de ledare som uppstått under denna rörelse har mördats.
Under repressionen från både säkerhetsstyrkor, federal polis och miliser har över 600 demonstranter dödats och 26 000 skadats
Det är tydligt att irakiska säkerhetsstyrkor haft för avsikt att döda, inte skingra demonstranter.
Och dödliga vapen som militära handgranater som kan döda har använts.

Svensk militär
Och fortfarande har Sverige 70 militärer på baser i Irak. Det är obegripligt och absurt. Regeringen har inte kontroll över Iraks hela territorium. Det är inte ett FN-uppdrag. Och Sverige fortsätter att stödja USA som förstört landet och skapat det kaos som råder.
Det är det irakiska folkets sak att bestämma över sitt eget öde.
FN, EU och Sverige bör stödja och underlätta politiska och diplomatiska lösningar i det irakiska folkets intresse och understödja fria val.

Ta hem de svenska soldaterna från Irak!
USA ut ur Irak!
Ut med iranska och andra främmande makters intressen till förmån för vänskapliga grannrelationer!
USA och Storbritannien måste ställas till ansvar för krigsbrott!

Stöd Fallujainsamlingen pg 11673-1

Artiklar
Nyhetsbrev från 200302, Oktoberrevolutionen utmanar makthavarna

Nyhetsbrev från IrakSolidaritet 191201 - Uppror i Irak

12 Ways the US Invasion of Iraq Lives On in Infamy

Sverige alltmer indraget i krig i Irak, Alliansfriheten

Kampanj mot Irakpropositionen för 2020

How Long Can Iraq Go Without Leadership?


Iraq: 3D Reconstruction Shows Security Forces Deliberately Killed Protesters

Ny grupp tar på sig angreppet på Tajibasen soim dödade två USA-soldater och en brittisk

Basra - en stad i skräck

Film om Mosul
Det har regnat och det är katastrof för Mosul förstört under striderna mot IS/Daesh.
USA bombade Mosul under tre år. Staden får föga hjälp till återuppbyggnad. Därför blir konsekvenserna av regn så svåra.

Läs mer på FB:
https://www.facebook.com/groups/IrakSolidaritet/

Kontakt: info@iraksolidaritet.se