Telge AB

NYHETSBREV FRÅN TELGE ENERGI

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2006 11:54 CET

NYHETSBREV FÅRN TELGE ENERGI

LÄGET PÅ ELMARKNADEN

Elpriserna (terminspriserna), som styr priset på de bundna avtalen, har stigit kraftigt under föregående månad och inledningen av mars. Ökningen förklaras framförallt av en försämrad hydrologisk balans. På grund av mindre snö än normalt i hela Nordpool området, mycket kallt väder och en hög produktion av vattenkraft, har vi idag ett underskott i vatten- och snömagasinen. Prisuppgången drivs av fortsatta prognoser om torrt och kallt väder in i mars, samt stigande oljepriser och fortsatt höga priser på utsläppsrätter.

Spotpriset, det rörliga priset, har också stigit. Under februari låg spotpriset i genomsnitt på 39,9 öre/kWh, vilket är en uppgång från januari med ca 2 öre. Uppgången fortsatte första veckan i mars, och låg i genomsnitt på 44 öre/kWh. Priserna på terminsmarknaden talar för en fortsatt hög nivå.

Underskottet på ca 10 TWh i den hydrologiska balansen har gjort att Norden riskerar att bli beroende av kolkraftsproducerad el under våren och sommaren. Det gör att de höga priserna på utsläppsrätter idag slår igenom på terminspriserna även under sommaren. Och det gör det ännu mer aktuellt för regeringen att vara aktiv i arbetet med att se över systemet med utsläppsrätter som idag främst skapar övervinster hos elproducenterna i Norden men inte har samma stora effekt på att sänka koldioxidutsläppen.

Priset på utsläppsrätter har sedan en tid tillbaka legat stabilt kring 28 Euro/ton. Det är svårt att säga hur dessa kommer att utvecklas framöver men dess inverkan på elpriset är idag ca 20 öre/kWh. Vår bedömning är att politikernas aktivitet i utsläppsrättsfrågan kan ha stor betydelse och kommer att påverka priset.

För de elkunder som är oroliga för utsläppsrätternas utveckling kan det vara bra att binda en del av sitt avtal, men inte teckna helt bundna avtal på den historiskt sett extrema prisnivå som vi har idag. Den som har utrymme för variationer i elkostnaden från månad till månad, gör enligt vår bedömning en bra affär med ett rörligt avtal, sett över tiden.

Johan Öhnell, VD på Telge Energi.


SPOTPRISET PÅ NORDPOOL

+ 6%

Det volymvägda spotpriset för februari hamnade på 39,9 öre/kWh. Det är en ökning sedan januari med 6% eller 2,1 öre.

Spotpriser* de senaste 6 månaderna:
Sep 27,7 öre/kWh
Okt 30,7 öre/kWh
Nov 30,1 öre/kWh
Dec 33,6 öre/kWh
Jan 37,8 öre/kWh
Feb 40,8 öre/kWh

Historiska spotpriser i februari:
2002 18,7 öre/kWh
2003 44,3 öre/kWh
2004 25,2 öre/kWh
2005 23,4 öre/kWh
2006 40,8 öre/kWh

* Volymvägt spotpris utifrån en villakunds förbrukning.

VAL AV AVTAL
Så här valde Telge Energis nya kunder avtal i februari:
1 år 2%
2 år 0%
3 år 1%
Börspris 87%
Mix-avtal 10%

Med Mix-avtal har kunden hälften rörligt och hälften fast pris.


SE BIFOGAT DOKUMENT MED GRAFER OCH INFORMATION OM DE FAKTORER SOM PÅVERKAR ELPRISET


FÖR MER INFORMATION KONTAKTA GÄRNA:
Johan Öhnell, VD Telge Energi
Tel: 0708-51 58 50
johan.ohnell@telgeenergi.se

Du kan även besöka: www.telgeenergi.se

TELGE ENERGI
Telge Energi ägs av Södertälje kommun och har ingen egen kraftproduktion utan är en oberoende elleverantör som köper in elen där den är som billigast. Sedan avregleringen av elmarknaden 1996 har företaget fått 130 000 nya kunder, fler än något annat elbolag på den svenska marknaden. Telge Energi har idag 170 000 kunder totalt. I Svenskt Kvalitetsindex, som mäter kundnöjdhet i ett stort antal branscher och där elbranschen togs med 2003, ligger Telge Energi t topp med betyget 69,4, jämfört med genomsnittet för elbranschen som är 61.