Näringsdepartementet

Nyhetsbrev: IT-politisk strategigrupp

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2005 12:07 CEST

Oktober 2005

· Digital konst & kultur - en motor för utveckling och innovation
· Kortversion av IT-propositionen nu klar
· Strategigruppen på besök i Bryssel
· Möten, mässor och seminarier
· Nästa nyhetsbrev

Digital konst & kultur - en motor för utveckling och innovation Regeringens IT-politiska strategigrupp, Konstfack, IT-Företagen och Interactive Institute arrangerar den 13 oktober en dialogkonferens om hur kulturproducenter möter den tekniska utvecklingen.

Konferensen handlar om att skapa kunskap inom kulturvärlden om teknik och att skapa kunskap inom teknikvärlden om kultur. Den handlar också om att skapa ett möte som ger idéer om hur Sverige kan utveckla sitt arbete i gränslandet mellan kultur/teknik och näringsliv.

Vi samlar beslutsfattare och nyckelpersoner inom bl.a. kultur, teknik, näringsliv och akademi för en kraftsamling kring innovation, nytänkande och samverkan inom området. Deltagarna kommer bl.a. ta del av internationella och nationella exempel på gränsöverskridande arbete mellan teknik och kultur som har skapat tillväxt. En del av dagen kommer att erbjuda möjlighet till delaktighet och interaktion, där deltagarna får dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper.

Mer information om konferensen Digital konst & kultur (http://www.regeringen.se/sb/d/5902/a/49443)

Kortversion av IT-propositionen nu klar
Nu finns en kortversion av IT-propositionen tillänglig, där huvuddragen i IT-politiken presenteras tillsammans med kommentarer från IT-minister Ulrica Messing.

Läs kortversionen av IT-propositionen (http://www.regeringen.se/sb/d/5095/a/50991)

Strategigruppen på besök i Bryssel
Den 2-4 oktober var hela Strategigruppen på besök i Bryssel i syfte att möta och utbyta tankar med ett antal personer vid Kommissionens generaldirektorat för infomationssamhället och media (Infosoc).

Vi diskuterade bland annat frågor kring forskning och innovation, digitala klyftor, Lissabonagendan och i2010 samt nätfrågor. Många intressanta frågeställningar och aspekter diskuterades, vilket ger värdefull input för Strategigruppens fortsatta arbete. Exempelvis lyfte företrädarna för Kommissionen synpunkter och tankar kring vikten av symmetriskt bredband med hög kapacitet för att tillgodose framtida behov, kommersialisering av innovationer, gemensamma standarder med mera.

Möten, mässor och seminarier
Under september har vi medverkat i ett antal olika seminarier och möten. På Sweden ICT Week ledde Strategigruppens ordförande Ylva Hambraeus Björling invigningen, och ledamoten Patrik Fältström och kansliansvarig Maria Häll gjorde tillsammans ett flertal föredrag på "Bredbandsbåten". Vi ingår också i ett antal samarbeten där möten har hållits:

· Statskontorets projektgrupp avseende en erfarenhetsbank för offentliga e-tjänster (studien görs på uppdrag av 24-timmars-delegationen).
· Strategin för mobilitet/mobila tjänster tillsammans med IT-Företagen. · ESV:s verktygslåda för framtagandet och implementering av offentliga e-tjänster.

I oktober kommer vi att närvara på RIPE-mötet i Amsterdam (vecka 41) samt medverka på Internetdagarna (24-25 oktober), bl.a. med ett seminarium som enbart fokuserar på IT-propositionen och dess genomförande.

Nästa nyhetsbrev utkommer i början av november

-------------------------
Externa länkar
-------------------------
För att prenumerera eller ändra i din prenumeration besök Prenumerera på nyheter (http://www.regeringen.se/sb/d/126/a/289)