Svenska EnergiAskor

Nyhetsbrev nr 4 från Svenska EnergiAskor

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2014 10:15 CEST

I Nyhetsbrev nr 4 från Svenska EnergiAskor lyfts återföring av aska till skog, Askprogrammet och en inbjudan till möte om Naturvårdsverkets handbok ” ”Återvinning av avfall i anläggningsarbeten”.

I krönikan skriver VD Monica Lövström om Svenska EnergiAskors deltagande i Skogsstyrelsens aktörsråd för askåterföring. Aktörsrådet jobbar för att föreslå olika lösningar för att öka återföringen av aska till skogen och motverka den långsiktigt accelererad försurning som uttag av ved och särskilt grenar och toppar, så kallad GROT, innebär.

- I grunden har skogsägaren ansvar för sin skogsmark bland annat för att motverka försurning vid uttag av biobränslen. Frågan är dock komplex och flera värmeverk är engagerade och bekostar återföring av aska till skogen. För att återföringen ska ske i större skala behöver hanteringen effektiviseras, kostnaderna minska, efterfrågan av askor till skogen öka och miljönyttan tydliggöras ytterligare., skriver Monica Lövström.

Annat som tas upp i Nyhetsbrevet är att det blivit positiva beslut för samtliga projekt som skickats in till Energimyndigheten från ”Askprogrammet”. Dessutom öppnar pågående utlysning om Miljöriktig användning av askor 2014-2016 för nya ansökningar om forskningmedel.

Svenska EnergiAskor arrangerar ett möte i början av oktober för att diskutera den uppdatering som Naturvårdsverket ska göra av handboken ”Återvinning av avfall i anläggningsarbeten”. Svenska EnergiAskor bjuder därför in berörda aktörer för att samla erfarenheter och synpunkter.

För att läsa mer om detta samt fler artiklar gå in på www.energiaskor.se och ladda ner nyhetsbrevet digitalt.

Är du intresserad av att få nyhetsbrevet skickat till dig så hör av dig till info@energiaskor.se.


Svenska EnergiAskor är ett branschorgan som arbetar för miljöriktig hantering av de askor som uppstår vid energiproduktion. Målet är ett hållbart energisystem där askorna i så stor utsträckning som möjligt återanvänds och ingår i kretsloppet.