Heart of Brands

NYHETSBREV TILL AKTIEÄGARE I HEART OF BRANDS AB

Pressmeddelande   •   Jul 29, 2009 15:14 CEST

När nuvarande styrelse tillträdde 23 mars 2009 fanns det en hel del att åtgärda i företaget. I Heart of Jeans AB (fd Gul & Blå AB) hade det inte beställts nya kläder sedan augusti 2008. Styrelsen åtgärdade detta och under maj 2009 kom det nya kläder till butik. Med anledning av att butikerna varit utan nya kläder under en lång tid uppgick omsättningen i bolaget under första halvåret 2009 preliminärt till drygt 1 Mkr med ett resultat på cirka -3,0 Mkr. Heart of Brands hade vid tillträdet stora kundfordringar. Styrelsen har, sedan den tillträdde, lagt ned mycket tid och arbete för att dra in dessa och skickat en del av dem vidare till Kopparberg Finans AB för inkasso.

I moderbolaget fanns många hål att fylla och kostnaderna har reducerats avsevärt sedan i mars. I Pour AB levererades vårkollektionen ut till kund efter långa förhandlingar med leverantörer som hade stora krav på HoB. Tillsammans med de större leverantörerna lyckades vi kvitta fordringar mot aktier och dessa blev då aktieägare i Heart of Brands.

Med en lyckad emission fanns en möjlig väg att fortsätta arbetet med att vända bolaget. Men då vi endast fick in ca hälften av emissionslikviden är vi nu tvungna att göra radikala ändringar inom Heart of Brands. Ett led i detta är att avyttra Heart of Jeans AB som har kostat HoB mycket pengar under tiden det funnits inom koncernen. Försäljningen är nu verkställd.

Mats Johansson som varit VD under våren har sedan början av juli avgått som VD och även begärt utträde ur styrelsen. De som sitter kvar i styrelsen har anknytning till Kopparberg Invest AB (publ) och har erfarenhet av turn-around situationer. I vissa fall finns det de facto ingen framtid för den underliggande affärsverksamheten. Det är i dagsläget inte utrett huruvida så är fallet för Heart of Brands, men om det blir utfallet kommer styrelsen verka för att tillvarata aktieägarnas intresse. Detta kan ske på ett flertal sätt och vi jobbar på att ta fram olika alternativ och välja det förmånligaste för aktieägarna.

Vi inser att situationen är prekär och har för avsikt att informera mera då vi vet vilken riktning vi kommer att ta. Vi vill även ta tillfället i akt och tacka er aktieägare för ert stöd och tror och hoppas att vi kommer att kunna medverka till en god avkastning från dagens pressade nivåer.

2009-07-29

Med vänliga hälsningar,

Anna-May Wester, Styrelseordförande
Heart of Brands

Johan Svärd, Styrelseledamot
Heart of Brands


Vid frågor kontakta:
Styrelseledamot Johan Svärd på 0704-97 97 32

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Heart of Brands Pressrelease 2009-07-29.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Heart of Brands

Om Heart of Brands:
Heart of Brands övergripande mål är att utveckla bolaget till ett ledande modeföretag i Norden genom förvärv av varumärken samt genom att erhålla distributionsrätter för internationellt erkända varumärken. I portföljen ingår idag bland annat svenska POUR och Puss & Kram.


Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här