Sveriges Makalösa Föräldrar

Nyhetsbrev v 36

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 12:01 CEST

Nyhetsbrev vecka 36

 

Det Goda Föräldraskapet

Projektet ”Det goda föräldraskapet” i Kronobergs län har beviljats 8,5 mkr av Statens Folkhälsoinstitut för att med hjälp av en ny webbplats utveckla föräldrastödet och inspirera alla föräldrar i länet till ett reflekterande föräldraskap. Målet är bl.a. att genom information, tips, mötesplatser, utbildningar och föreläsningar förbättra samspelet mellan barn och föräldrar och därigenom främja ungas hälsa.

Läs mer här

Den dubbla vanmaktens logik

Fil dr Anna Angelins forskning visar att den som är arbetslös i unga år löper sex-sju gånger större risk att vara marginaliserad även i framtiden. Dessutom spelar föräldrarnas klass- och utbildningsbakgrund spelar stor roll för hur ungdomarna ska klara av att etablera sig på arbetsmarknaden. De marginaliserade unga har sämre hälsa, sämre ekonomi och lägre utbildning än den jämnåriga normalpopulationen, och de lider svårt av den skam och förnedring de känner inför situationen. Hälften av intervjupersonerna var föräldrar, och majoriteten var ensamstående mödrar och de upplevde ofta konflikt- och valsituationer mellan arbetsmarknadens krav och det ansvar de har för omsorg och tillsyn av sina barn. Detta dels då arbetslösa föräldrars barn i flera kommuner bara har rätt till tidsbegränsad förskoleplats och dels då få kommuner erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid, medan arbetsgivarna i sin tur kräver att mödrarna ska vara flexibla och positivt inställda till att hoppa in med kort varsel och/eller jobba kvällar och helger. De unga kvinnornas föräldraskap förstärkte med andra ord deras utanförskap på arbetsmarknaden, på grund av stela regler för barnomsorg.

Läs mer här

Krav på fler nattisplatser

Riksdagsledamoten samt ordförande för S-kvinnor i Malml Hillevi Larsson menar att det inte räcker med att uppmuntra kommuner till att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid, utan det behövs ett lagstadgat krav. Hillevi refererar till Makalösa Föräldrars studie som visar att 60 procent av de kommuner som svarat uppgav att de inte erbjöd tjänsten över huvud taget. De största skälen var att det inte ansågs finnas någon efterfrågan samt försämrad ekonomi för kommunen. Hillevi konstaterar dock att det räcker att se på arbetsmarknaden för att förstå att servicepersonal, vård- och omsorgspersonal, kulturarbetare, poliser och handelsanställda uppenbarligen måste arbeta kvällar och helger, och därmed har ett rimligt behov av barnomsorg på obekväm arbetstid. Brist på barnomsorg på obekväm arbetstid går stick i stäv med arbetslinjen och kan relateras till att 14 procent av de ensamstående mammorna med barn under sju år idag är arbetslösa. Ett lagstadgat krav tillsammans med ett statsbidrag till kommunerna kommer att betala sig mångdubbelt när landets småbarnsföräldrar kan arbeta fullt ut.

Läs mer här

En allt ökande ojämställdhet

Den genomsnittliga inkomstskillnaden mellan kvinnor och män har under de senaste fyra åren ökat med över 1 000 kronor per månad. Andelen kvinnor som lever under den relativa fattidomsgränsen har ökat under den gångna mandatperioden och i år kommer 452 000 kvinnor att leva under fattiga förhållanden. 57 000 ensamstående mammor lever enligt Rädda barnen under fattigdomsgränsen, en ökning med 50 procent sedan 2006. Josefin Brink, jämställdhetspolitisk talesperson för vp, menar att dessa siffror är alarmerande och kräver bl.a. lagstiftad rätt om barnomsorg på obekväm arbetstid, stärkt rätt till heltidsjobb för de kvinnor som vill, helt jämställd föräldraförsäkring samt skärpt jämställdhetslag.

Läs mer här

Valguider

Med hjälp av DN:s valguide kan du se område för område vilken politik de två blocken vill föra. Läs mer här.

Med hjälp av Vi Föräldrars valguide svarar partiernas egna småbarnsföräldrar på familjefrågor.

Läs mer här.

Erbjudande för Makalösa medlemmar

Backa teater i Göteborg erbjuder Makalösa medlemmar extra förmånligt pris för att se den klassiska pjäsen Medeas barn (från 1975)! Livet går vidare trots en separation, är budskapet. Om du uppger kod ”minigrupp” så får två vuxna och två barn gå för 280 kr (ord pris 320 kr). Om du uppger ”makalösa” så får en vuxen och två barn gå för 160 kr (ord pris 200 kr). Matinéföreställningarna spelas 2/10 kl. 14 eller 9/10 kl 14. Ring Göteborgs Stadsteaters biljettkassa, 031-7087100.

Läs mer här