Paper Province

Nyhetsbrev, W0916, från The Paper Province

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 15:45 CEST

Välkommen till The Paper Province Årsstämma 12 maj!

Ett nytt verksamhetsår har gått och det är dags att summera med Årsmöte och Föreningsstämma, tisdag den 12 maj kl. 16.00 på Karlstads Teknikcenter.

Välkommen till ett program med:

Årsmöte...

Verksamhetsåret som gick...

Aktuell rapportering...

Nytt verksamhetsår skall introduceras...

Nya medlemsföretag skall välkomnas...

Mingel och förtäring...

För att kunna planera alla detaljerna så bra som möjligt önskar vi din anmälan senast fredag den 8 maj till Elisabeth Söderlund, tel. 054 - 17 79 49, e.soderlund@paperprovince.com

Välkommen till Miljömötet för skogsindustrin, 6 - 7 maj, 2009 i Karlstad

Miljömötet för skogsindustrin är en mötesplats för dig som är branschföreträdare, leverantör, lagstiftare, granskare, miljörevisor, men även för dig som har kopplingar till miljöfrågorna i branschen inom Norden. Miljömötet är ett forum/en mötesplats där miljöprojekt inom skogsindustrin behandlas, kunskap om miljölagstiftningen förmedlas och omvärldens syn på industrins arbete speglas.

Formatet på mötet ger möjlighet till kunskapsöverföring i seminarieform liksom kunskapsöverföring genom möten mellan personer i branschen. Det är viktigt att betona att det är ett seminarium för, av och till svensk skogsindustri.

Miljömötet äger rum på Karlstads Teknikcenter.

Övriga upplysningar, kontakta Kjell Lagerström, The Paper Province, tel. 054 - 17 79 46
Läs mer om programmet på: www.paperprovince.com Seminarier / Arrangemang

Hämta även din anmälningsblankett från hemsidan!

Johanna Svanberg, ny ordförande i The Packaging Greenhouse AB

På årsstämman den 23 mars valdes Johanna Svanberg till ny ordförande i The Packaging Greenhouse styrelse.

Johanna Svanberg är idag driftdirektör på Nordic Paper, Bäckhammars Bruk, och har mångårig erfarenhet från produktionsledning inom pappers- och massaindustrin och sitter nu i The Paper Province styrelse.

På gång i The Paper Province KOMPETENSCENTRUM......

Grundkurs i Kemisk Massateknik

I samarbete med The Paper Province arrangerar The Packaging Greenhouse en baskurs i kemisk massateknik.

Mål:

Kursen ger en överblick över kemisk massatillverkning. Deltagarna har efter kursen en förståelse och

Kunskap över grunderna i de olika ingående processtegen, från vedhantering till kemikalieåtervinning.

Målgrupp:

Personal inom drift, utveckling, projektledning processupport, konstruktion och processdimensionering.

Plats: Karlstad

Kursstart: 12 - 14 maj, 2009.

Anmälan görs till: KOMPETENSCENTRUM, Camilla Falck 054- 17 79 48 eller c.falck@paperprovince.com

www.paperprovince.com/kompetenscentrum

Kommande kurser under våren i The Paper Province KOMPETENSCENTRUM:

● Produktionsekonomi, 28/4

● Email English 6/5

● Ekonomi för icke ekonomer steg 2, 2/9

● Heta arbeten, kontakta KOMPETENSCENTRUM för kursdatum

● IT-utbildningar, kontakta KOMPETENSCENTRUM för kursdatum

Läs mer på: www.paperprovince.com/kompetenscentrum

Välkommen till nytt frukostmöte i arrangemang av The Paper Province och Compare den23 april!

Tema:Knowledge. Passion. Results - Tieto presenterarsin nya strategi och satsning i Sverige.

2009 Bildades Tieto Sweden AB och nya varumärket Tieto lanserades.

Välkomna attlyssna på våra satsningarinom ASM, ERP, drift och underhåll samt våra produkter.

Vi kommer även att berätta om vad Tieto kommer att satsa på lokalt.

Medverkande frånTieto är:

Cristina Petrescu - Platschef Tieto Karlstad

Lars-Göran Envall - Försäljningschef Tieto Forest, Sverige

Tid: Torsdag 23 april, kl. 07.30 - 09.00

Plats:Tieto, Kanikenäsbanken 12, Karlstad

Anmälan till: k.lagerstrom@paperprovince.com eller maria.johansson@compare.se

senast den20 april.

Bjud med dina arbetskamrater och ta chansen att få träffa kollegorna i de båda nätverken!

Capee Group får ny kund i SCA Packaging Obbola

Begränsade ekonomiska resurser hos företagen till följd av lågkonjunkturen ställer krav på säkra investeringar med stor potential för ekonomiska vinster. Cleantechföretaget Capee Group säljer sin problemlösningsmjukvara Capee Action Station till SCA Packaging Obbola.

Innovationsföretaget Capee Group utvecklar och säljer ett visualiseringsverktyg som används för att radikalt korta tiden för lösning av driftproblem. På SCA Packaging Obbola kommer man att använda Capee Action Station för att försöka komma till rätta med den inom massa- och pappersindustrin kostsamma och samtidigt svårlösta problematiken med kappatalsvariationer.

- Just nu har vi väldigt begränsat med resurser, men i Capee Action Station ser vi en stor potential för ekonomiska vinster. Det har naturligtvis varit en avgörande faktor för vårt köp. Att finna alla processparametrar som inverkar på en specifik processfråga som kappatalsvariationen, och att sedan bena ut exakt i vilken grad var och en av dessa påverkar, är ett oerhört komplext problem att lösa. Nu tar vi hjälp av Capees mjukvara, säger Tomas Nilsson, produktionschef på SCA Packaging Obbola.

Att exempelvis kunna minska energiåtgång och kemikalieförbrukning inom industrin är nödvändigt inför framtiden. Genom effektiv driftstyrning och snabb problemlösning kan tiden med ogynnsam drift minimeras och minskade kassationer blir en direkt följd. Trots lågkonjunktur väljer svensk industri därför att investera i cleantech och Capee Action Station.

- Vi ser fram emot att samarbeta med SCA Packaging Obbola och att få bidra till att de blir ännu mer effektiva i sin drift, säger Peter Nilsson, VD för Capee Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Peter Nilsson, VD Capee Group AB, tfn 0708-53 28 80, www.capeegroup.com

Läs mer på: www.paperprovince.com

Stora Enso förbättrar kartongprodukt

För att möta de växande kraven på den grafiska marknaden har Stora Enso uppgraderat kartongen Performa 2S för förbättrad vithet, ljushet och nyans.

Stora Ensos Performa 2S är väletablerad på den grafiska marknaden, särskilt inom bokomslag, mappar och vykort. Inom förpackning har kartongen börjat användas av chokladproducenter som uppskattar kartongens lukt- och smakneutralitet.

- Dessa tillämpningar kräver en slät tryckyta, och kartongen måste fungera utmärkt med detaljerade ytbehandlingstekniker, säger produktchef Tom Carne på Stora Enso Graphical Boards.

De förbättrade egenskaperna hos Performa 2S uppnåddes genom att utveckla en mineralbestrykning, som används på båda sidor av den dubbelsidigt bestrukna CTMP-kartongen.

Läs mer på: www.paperprovince.com

Åmotfors nya panna på väg

Under tisdagen anlände Åmotfors bruks nya fastbränslepanna från Belgien till hamnen i Karlstad. Pannan, värd inemot 500 miljoner kronor, ska transporteras från Karlstad till Åmotfors på ett specialfordon.

Pannan har skickats med båt från leverantören, Keppel Seghers i Belgien, och ska nu transporteras med specialfordon från hamnen i Karlstad till Åmotfors. Det är det nybildade företaget Åmotfors Energi, som ska driva pannan. Företaget ägs till 37,5 procent av Nordic Paper genom Åmotfors bruk, medan Keppel Seghers äger 22 procent. Övriga aktier är fördelade på tre fonder. Företaget kommer att ha ett tiotal personer anställda.

Investeringen uppgår till nästan en halv miljard kronor, och pannan ska vara klar att tas i drift i början av nästa år. Ett långsiktigt leveransavtal ska ge ånga och el till Åmotfors bruk. Så småningom kommer anläggningen också att kunna leverera fjärrvärme till närliggande industrier och bostäder. Hela anläggningen ska producera 115 gigawattimmar värme och 14 gigawattimmar el om året av 80 000 ton avfall.??

Anläggningen har varit omstridd, och kringboende har överklagat anläggningstillstånd flera gånger, eftersom de befarar ökade utsläpp och buller. Det ledde till ungefär ett års försening, och bygget kom igång i april förra året.

Läs mer på: www.paperprovince.com

Ny VD i Vallvik

Rottneroskoncernen har utnämnt Robert Jensen till VD vid Vallviks Bruk. Jensen var VD i Rockhammar fram till att bruket avyttrats till Korsnäs 1 april i år.

Robert Jensen tillträder chefsjobbet i Vallvik 1 augusti i år. Fram till dess sitter nuvarande VD, Hannu Thomasfolk, kvar på VD-posten. Thomasfolk har tidigare meddelat, att han önskar lämna VD-jobbet vid Vallviks Bruk.

- Robert Jensen har en gedigen bakgrund efter många år vid Rockhammars Bruk och som medlem av koncernledningen i Rottneros. Dessutom har Robert Jensen mångårig erfarenhet från olika driftsbefattningar i sulfatmassabruk, säger Rottneros koncernchef, Ole Terland, och fortsätter:

- Han har med tydligt ledarskap visat att han kan driva organisationsutveckling parallellt med produktionsutveckling, och därför känner jag stor tillförsikt att han har förutsättningarna att utveckla Vallviks Bruk för framtiden.

Vallviks Bruk har knappt 200 anställda och en produktionskapacitet på inemot 200 000 års ton sulfatmassa.

Läs mer på: www.paperprovince.com

Rottneros lägger ned sitt spanska massabruk

Rottneros lägger ned sitt spanska massabruk, Miranda. Skälet är främst brukets höga kostnader för eukalyptusved.

Rottneros beslut att avveckla verksamheten vid det spanska massabruket Miranda beror främst på brukets höga kostnader för eukalyptusved i jämförelse med konkurrenter, och i synnerhet med aktörer på södra halvklotet, skriver Rottneros i ett pressmeddelande. Driften vid bruket har legat nere sedan december förra året. Totalt berörs cirka 155 anställda.

En bidragande orsak till nedläggningsbeslutet är den investering i bland annat miljöåtgärder som pågår sedan något år, och som under innevarande år beräknas skulle komma att kosta ytterligare cirka 80 miljoner kronor.

Rottneros har under ungefär ett år försökt sälja bruket, men detta har inte lyckats. Koncernen har i samarbete med olika spanska myndigheter även försökt finna en lösning för brukets framtid, men inte heller detta har varit framgångsrikt. Detta arbete fortsätter emellertid, dock med annan inriktning än produktion av sulfatmassa.

De av Rottneros kunder som köper eukalyptusmassa har varit informerade om utvecklingen vid bruket, och stängningen av Miranda bruk förväntas inte leda till några störningar i deras verksamheter.

- Jag kan bara beklaga att vi inte kan fortsätta att driva bruket i Miranda, men i rådande läge är det inte möjligt att återuppta driften. Problemet är i första hand strukturellt och inte orsakat av konjunkturläget. Massa- och pappersindustrin i Spanien och Portugal är för stor i förhållande till vedtillgången, vilket långsiktigt driver upp priserna till en för hög nivå, säger Rottneros koncernchef, Ole Terland.

Terland konstaterar vidare, att energikostnaden är för hög, vilket beror på att bruket använder äldre teknologi samt att fabriken är relativt liten. Dessutom är de spanska energipriserna generellt höga.

Verksamheten och företaget avvecklas enligt spansk insolvenslagstiftning. Ett led i avvecklingen är att Rottneros Miranda SA. ställer in betalningarna.

Även den av Rottneros Miranda SA helägda tillverkningsenhet för koncernens livsmedelsförpackningar, SilviPak, berörs av avvecklingen. Huvuddelen av SilviPaks nuvarande kapacitetsbehov kan tillgodoses från produktionsenheten vid Rottneros bruk, men expansionsplanerna för SilviPak måste ses över, uppger Rottneros.

Koncernens avvecklingskostnader för bruket i Miranda blir begränsade genom insolvensförfarandet. En nedskrivning av anläggningstillgångarnas värde kommer att ske så fort restvärdet kan bedömas. Skulle kostnaderna för avveckling av personal samt leverantörsskulder och miljösaneringskostnader visa sig klart överstiga tillgångarnas värde, kan bolaget komma att försättas i konkurs. Tillgångarna utgörs framförallt av en mycket stor industritomt med fullständig infrastruktur, komplett maskinutrustning för massatillverkning samt utsläppsrätter.

Läs mer på: www.paperprovince.com

Ljuset i mörkret?

International Paper hade sin kraftigaste ökning på New York börsen på 21 år.

Anledningen är bl.a. att Deutsche Bank i New Yorks ändrade IP:s aktie till köp rekommendation efter det att bankens analytiker ser en ljusning på Kinamarknaden! Enligt DB analytiker ser man nu att "man nått botten" och kan ana en ljusning i Kina där man ser att massa efterfrågan åter blivit stark och att förpackningsefterfrågan också ökar. Låt oss hoppas att detta är ett första tecken på en ljusning i marknaden.

Läs mer på: www.paperprovince.com

Storförvärv inom bioenergi banar väg för fortsatt internationalisering - Opcon tecknar avsiktsförklaring om köp av Saxlund

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon har tecknat en bindande avsiktsförklaring om att förvärva 75 procent av Saxlund Holding AB som är en av norra Europas absolut ledande leverantörer av utrustning till bioenergianläggningar. Saxlundkoncernen omsatte räkenskapsåret 2007/2008 284 mkr, med ett positivt rörelseresultat.

Förvärvet sker för att ytterligare stärka upp Opcons växande affärsområde Renewable Energy med en internationellt stark projektorganisation med väl etablerade kund- och leverantörsnät, inte minst i Europa. Samtidigt stärker det Opcons ställning inom främst bioenergi och gör att Opcon kan erbjuda kunderna än mer av helhetslösningar.

Saxlund har idag en mycket stark ställning på inte minst den nordiska marknaden där bolaget varit verksamt i 40 år. På de snabbt växande tyska och engelska marknaderna, med höga elpriser, stor miljömedvetenhet och subventioner för förnyelsebar energiproduktion, närvarar koncernen via egna bolag medan representation i andra länder sker via 25 partners. Förutom verksamheten inom bioenergi levererar Saxlund också utrustning till slam-, slagg-, ask- samt
avfallshantering.

- Vi skapar nu en väsentligt slagkraftigare organisation internationellt.
Särskilt gäller det den växande bioenergi- och pelletsmarknaden där vi ser stora synergier inte minst med Opcons nuvarande dotterbolag Svensk Rökgasenergi (SRE) som erbjuder sina tjänster till samma eller snarlika kunder. Med förvärvet av Saxlund och de synergier det medför inom produktion, försäljning och inköp räknar vi med att kunna fortsätta den kraftiga tillväxt vi inlett inom bioenergi där vi organisatoriskt också haft vissa problem att möta efterfrågan. Samtidigt får vi en ännu bättre plattform för att sälja mer av helhetslösningar till samma kunder, där våra system för waste heat recovery, antingen för elproduktion eller för torkning av biomassa, är unika på marknaden, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef, Opcon AB.

- Det här innebär också att vi skyndar på steget ut i Europa för våra produkter och system för bland annat elproduktion ur spillvärme, som Opcon Powerbox. För såväl Opcon som för Saxlund innebär det också att vi kan erbjuda en bredare produktportfölj och offerera och genomföra större projekt. När affärsområdets internationella närvaro ökas på det här avgörande sättet leder det också till möjligheter att effektivisera och koordinera produktion och säljarbete ytterligare, säger Rolf Hasselström.

Saxlund har under de senaste sex åren haft en genomsnittlig EBIT-marginal på 3 procent och har likt andra påverkats negativt av finanskris och lågkonjunktur, vilket påverkar såväl omsättning som resultat negativt. På kort sikt är därför bedömningen att såväl omsättning som resultat kommer att sjunka. Inom något år bedöms dock utsikterna för såväl stärkt lönsamhet som tillväxt som mycket goda med de stora synergier som Opcon ser i kombinationen av verksamheter.
Köpeskillingen består av nyemitterade aktier i Opcon samt en kontantdel, värdet fastställs på tillträdesdagen. Transaktionen är bl.a. villkorad av att bolagsstämman i Opcon utfärdar ett bemyndigande till styrelsen att genomföra en emission som avviker från befintliga aktieägares företrädesrätt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@opcon.se

Läs mer på: www.paperprovince.com

The Paper Province är en ekonomisk förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län. Idag är vi 78 företag med mer än 8 300 anställda som samverkar, allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 054-17 79 46 eller Mats Williams, VD, på tel. 054-17 79 42 eller besök vår webbsida:

Våra offentliga finansiärer:

Region Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun.

The Paper Province Ek. för.

Axel Johnsons väg 6

652 21 Karlstad

Tel. 054 -17 79 40

info@paperprovince.com

www.paperprovince.com

Mats Williams (VD)

Tel. 054 -17 79 42

Mobil 070-627 49 42

m.williams@paperprovince.com

Kjell Lagerström (Information/Marknadsföring)

054 - 17 79 46

Mobil 070-328 33 68

k.lagerstrom@paperprovince.com

Ni som inte önskar få nyhetsbrevet, maila: k.lagerstrom@paperprovince.com och ni tas bort från distributionslistan.

Detta händer just nu:

► Frukostmöte med Tieto Forest, den 23 april

► Miljömöte för skogsindustrin, 2009, hålls den 6-7 maj i Karlstad

► Årsstämman för The Paper Province medlemsföretag, 12 maj, KTC

► Frukostmöte med Logica den 13 maj

► Frukostmöte med Citec KPA Engineering, 18 juni