Riksförbundet för Samhällets Styvbarn

Nyhetsbyrå hotar sekretessen för vanvårdade fosterbarn

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2013 19:05 CEST

Sedan den 1 januari kan den som utsattes för allvarliga övergrepp eller försummelser under sin tid som omhändertagen inom samhällets barnavård, söka ersättning hos Ersättningsnämnden. Drygt 3000 har hittills sökt ersättning i tron att deras personliga uppgifter, som namn, personnummer och adress, skulle hållas hemliga genom bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen.

Men det finns de som inte respekterar den personliga integriteten. Nyhetsbyrån Sirén har hos Ersättningsnämnden begärt ut personuppgifter (namn, personnummer, adress) för de som fått beslut av nämnden. Syftet har varit att förse lokalpress och andra media med sådana uppgifter.

Ersättningsnämnden vägrade lämna ut uppgifterna, varpå nyhetsbyrån överklagade till Kammarrätten. Kammarrätten beslöt i en dom den 1 juli att Ersättningsnämnden inte behöver lämna ut namn, personnummer eller gatuadress, men måste lämna ut postorter för dem som fått beslut av Ersättningsnämnden. I veckans beslut finns därför orter som Avesta och Katrineholm angivna.

Detta öppnar för lokala media att ta del av lokala sökandes berättelser om grov misshandel, våldtäkter och andra inhumana kränkningar. Detta öppnar för att sökande, utan att de givit tillstånd till det, kommer att få läsa sina berättelser om vanvård i lokaltidningar och andra media.

Denna kränkning av integritet och sekretess måste stoppas!

- - -

Riksförbundet för Samhällets Styvbarn förklarar sin inställning i detta uttalande:

Nyhetsbyrå hotar sekretessen för vanvårdade fosterbarn – uttalande av Riksförbundet för Samhällets Styvbarn

Sedan den 1 januari kan den som utsattes för allvarliga övergrepp eller försummelser under sin tid som omhändertagen inom samhällets barnavård söka ersättning hos Ersättningsnämnden.

När lagen om ersättning antogs så ändrades också i offentlighetes- och sekretesslagen (OSL). Ersättningsnämndens beslut skulle vara tillgängliga i avidentifierad form, för att uppfylla Europakonventionens bestämmelser. Men uppgifter om den sökandes personliga förhållanden skulle sekretessbeläggas enligt OSL.

I besluten från Ersättningsnämnden finns referat av den sökandes berättelse. Det är berättelser om värnlösa barn som utsattes för svår misshandel, våldtäkter och andra inhumana kränkningar. Av uppgifter i besluten framgår den sökandes kön, och man kan också sluta sig till hur gammal den sökande är. Det är därför oerhört viktigt att besluten inte kan kopplas till en enskild person. Den ändring som gjordes i OSL hade till syfte att skydda de sökande från sådant.

De 3000 som hittills sökt ersättning har gjort det i tron att deras personliga uppgifter, som namn, personnummer och adress, skulle hållas hemliga.

Men det finns tyvärr personer som inte kan respektera andra människors integritet och som inte drar sig för att försöka komma över sådan känslig information och sprida den vidare.

En reporter på Nyhetsbyrån Sirén har av Ersättningsnämnden begärt ut första sidan av nämndens beslut. Där finns diarienummer, den sökandes personuppgifter, samt uppgift om den sökande fått ersättning eller avslag. Syftet har varit att Nyhetsbyrån Sirén skulle sälja dessa uppgifter vidare till lokaltidningar och andra media i hela landet. De som fått ersättningsbeslut skulle då fått de lokala journalisterna hängande på dörren. Ersättningsnämnden vägrade med hänvisning till sekretessen att lämna ut uppgifterna.

Då gick nyhetsbyrån vidare till Kammarrätten i Stockholm och överklagade Ersättningsnämndens beslut. Av Kammarrättens beslut framgår nyhetsbyråns argument: ”Av de begärda uppgifterna framgår inte vad den enskilde varit med om, på vilka grunder ersättning beviljats eller något annat av personlig eller privat karaktär.”

Nyhetsbyrån försökte här föra Kammarrätten bakom ljuset. Det finns inga berättelser om övergrepp på första sidan av beslutet, men med hjälp av diarienumret på första sidan skulle nyhetsbyrån, eller vilken journalist som helst, kunna begära fram resten av beslutet och på så sätt koppla samman person och berättelse.

Kammarrätten fattade den 1 juli beslut om att Ersättningsnämnden inte behöver lämna ut namn, personnummer och gatuadress, men måste lämna ut postorten om det inte är en väldigt liten ort. I de avidentifierade beslut som nämnden tagit i veckan finns därför den sökandes postort angiven, t.ex. Avesta eller Katrineholm.

Det är ett obegripligt beslut av Kammarrätten. Det måste rivas upp av Högsta Förvaltningsdomstolen eller stoppas genom en lagändring. Annars löper sökande risken att få läsa sina berättelser i den egna lokaltidningen. Och så var väl inte sekretessen tänkt att fungera?

De som utsattes för övergrepp och försummelser har berättat om detta i sin ansökan till Ersättningsnämnden. Fler än 800 har tidigare berättat för Vanvårdsutredningen. För många har det varit mycket svårt och psykiskt tungt att åter minnas och genomleva den vanvård de utsattes för. Detta erkändes vid upprättelseceremonin 2011, då riksdagens talman Per Westerberg framförde hela det svenska samhällets djupa tacksamhet till de kvinnor och män som haft modet att berätta.

Samhällets Styvbarn har 1300 medlemmar, varav många sökt ersättning. Vi är intresseorganisation för alla som varit omhändertagna som barn. Vad vi idag känner inför Nyhetsbyrån Siréns agerande och brist på etik är inte tryckbart.

  • Samhällets Styvbarn kräver att Nyhetsbyrån Sirén omedelbart upphör med att hämta ut och sprida uppgifter om de sökandes postort.
  • Vi kräver att landets journalister inte använder sig av Siréns uppgifter för att publicera lokala sökandens berättelser utan deras medgivande.
  • Vi kräver att Högsta Förvaltningsdomstolen undanröjer Kammarrättens beslut att postorter får lämnas ut.
  • Vi kräver av justitieminister Beatrice Ask att regeringen omedelbart tar initiativ till en ändring av offentlighets- och sekretesslagen, så att de sökandes postorter inte kan utlämnas.

Riksförbundet för Samhällets Styvbarn

Arbetsutskottet

2013-07-06

- - - -

Kontaktinformation:

Benny Jacobsson, förbundsordförande, Stockholm, tel. 0738-760 231

Yvonne Palm, vice förbundsordförande, Göteborg, tel. 0701-13 65 20

Robert Wahlström, förbundssekreterare, Malmö, tel. 0705-15 75 21

- - - -

Riksförbundet för Samhällets Styvbarn grundades 2004 av vuxna f.d. barnhems- och fosterhemsbarn. Samhällets Styvbarn är intresseorganisation för dem som är eller har varit omhändertagna genom samhällets barnavård, dvs. för dem som varit samhällets styvbarn. Riksförbundet är religiöst och partipolitiskt obundet och bygger sin verksamhet på demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

Riksförbundet arbetar för:

- ömsesidigt stöd mellan alla som varit samhällets styvbarn.

- upprättelse åt dem som vanvårdats inom samhällets barnavård.

- stärkande av de samhällsplacerade barnens skydd och rättigheter.