Granskningsnämnden för radio och TV

Nyhetsinslag i TV4 Västerbotten fällt för spa-reklam

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2003 10:18 CEST

Granskningsnämnden fällde ett inslag om en nyöppnad spa-anläggning som sändes i TV4 Västerbotten för att det stred mot bestämmelsen om otillbörligt gynnande.
I inslaget lämnades uppgifter om att en spa-anläggning öppnat i Umeå. Bland annat angavs också prisuppgifter på olika behandlingar. En företrädare för anläggningen berättade om tänkta besökare och att kultur i olika former skulle erbjudas vid anläggningen. Interiörbilder visades från anläggningen under inslaget.

En anmälare ansåg att inslaget hade karaktären av reklam.
Granskningsnämnden fann i beslutet att det kan vara motiverat att lämna information om en nyöppnad rekreationsanläggning på en ort. Den utformning
som inslaget fick med uppgifter om priser och om detaljer i fråga om aktiviteter var sådan att det uppkom ett gynnande av spa-anläggningen. Gynnandet gick utöver vad som kunde anses motiverat av ett allmänt informationsintresse. Nämnden fann därför att inslaget stred mot bestämmelsen om otillbörligt gynnande. Beslutet var enhälligt.

BAKGRUND
Enligt 6 kap. 4 § radio- och TV-lagen (1996:844) får program som inte är reklam inte på ett otillbörligt sätt gynna kommersiella intressen. Enligt Granskningsnämndens praxis
kan ett kommersiellt gynnande accepteras om det är motiverat av ett informations- eller underhållningsintresse. Ju mindre informations-/underhållningsintresse som föreligger i
ett visst fall, desto mindre är också det gynnande, dvs. den grad av fokusering på ett varumärke eller ett företagsnamn som kan tillåtas. Omvänt gäller att en högre grad av fokusering, och därmed gynnande, kan tillåtas om informations-/underhållningsintresset är betydande.

Handläggare: Annelie Ulfhielm, telefon 08-606 79 83
Beslutet kan beställas på telefon 08-606 79 72 eller hämtas på www.grn.se