Gothia Fortbildning

Nyinsatta kurser - Möta och undervisa nyanlända elever

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2015 08:31 CET

Hur kan man organisera mottagandet av nyanlända elever och skapa en trygg miljö och en fungerande undervisning? Hur kan man fånga upp och agera kring elever som inte mår bra? Gothia Fortbildning arrangerar den nya kursen Möta och undervisa nyanlända elever redan i januari.

Heldagskursen arrangeras i Stockholm den 29 januari och i Malmö den 18 februari. Den vänder sig till alla som möter nyanlända elever i grundskolan och på gymnasiets språkintroduktionsprogram, exempelvis skolledare, lärare, specialpedagoger och elevhälsa.

Program Stockholm 29 januari
Ta emot nyanlända
Tiia Ojala, lärare i svenska som andraspråk, läromedelsförfattare, coach och föreläsare. Hon har arbetat som förstelärare med mångårig erfarenhet av att organisera mottagning och undervisning av nyanlända elever i alla åldrar.

Möta svåra upplevelser
Anton Sjögren, leg. psykolog, specialiserad på barn- och ungdomsfrågor inom skola och elevhälsa. Han arbetade nyligen för Rädda Barnen med att utbilda personal inom olika verksamheter i traumakunskap. Anton har också arbetat som psykolog inom elevhälsa och barn- och ungdomspsykiatri.

Undervisa nyanlända elever i grundskolan
Åsa Sebelius, lärare i svenska, svenska som andraspråk, matematik och NO. Hon är förstelärare på Grimstaskolan i Vällingby där hon undervisar nyanlända elever i förberedelsegrupp.

Undervisa nyanlända äldre elever
Annelie Drewsen, lärare i svenska som andraspråk, journalist, barnboksförfattare och styrelseledamot i Riksförbundet för lärare i svenska som andraspråk.

Program Malmö 18 februari
Undervisa nyanlända, yngre elever
Sara Persson, lärare i svenska som andraspråk och förstelärare på Skogshagaskolan, Västervik, där hon undervisar nyanlända elever.

Möta svåra upplevelser
Anton Sjögren, leg. psykolog, specialiserad på barn- och ungdomsfrågor inom skola och elevhälsa. Han arbetade nyligen för Rädda Barnen med att utbilda personal inom olika verksamheter i traumakunskap. Anton har också arbetat som psykolog inom elevhälsa och barn- och ungdomspsykiatri.

Ta emot nyanlända
Tiia Ojala, lärare i svenska som andraspråk, läromedelsförfattare, coach och föreläsare. Hon har arbetat som förstelärare med mångårig erfarenhet av att organisera mottagning och undervisning av nyanlända elever i alla åldrar.

Undervisa nyanlända äldre elever
Annelie Drewsen, lärare i svenska som andraspråk, journalist, barnboksförfattare och styrelseledamot i Riksförbundet för lärare i svenska som andraspråk.

Konferensen Flerspråkighet i fokus 4–5 april, Stockholms universitet
För sjuttonde året i rad arrangerar Gothia Fortbildning konferensen Flerspråkighet i fokus – identitet, språk och lärande. Den riktar sig till alla som arbetar med flerspråkiga barn och elever i förskola och grundskola.

Yrkesverksamma inom förskola och grundskola samt forskare delar med sig av kunskap och erfarenheter av vad det innebär att möta förskolebarn och undervisa elever som äger flera språk. Det blir till exempel konkreta exempel på språkutvecklande, interkulturell förskoleverksamhet samt kunskaps- och språkutvecklande arbetssätt som fungerar oavsett skolämne. Flera föreläsare berättar också hur de arbetar i möten med nyanlända.

Sfi i fokus – Extrainsatt kurstillfälle 10 mars i Stockholm
Sfi i fokus arrangerades i höstas, men på grund av det stora intresset arrangeras den igen. Föreläsare, som alla har erfarenhet av att möta och undervisa sfi-elever, presenterar olika sätt att arbeta språkutvecklande. De går igenom hur aktuella reformer och förslag till förändringar kan påverka lärarnas sfi-vardag, hur formativ bedömning kan utveckla elevernas lärande och undervisningen samt hur digitala verktyg ger motivation och individanpassad undervisning. En föreläsning tar också upp hedersrelaterade normer och värderingar.

Presskontakt
Pia Leufstedt, PR-ansvarig
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se
08-462 26 06, 072-050 39 04

Fakta om Gothia Fortbildning
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker och broschyrer samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.

Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter.