Sigtuna kommun

Nyinstiftade elevutmärkelser delas ut

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2013 13:00 CEST

I samband med skolavslutningen i år delas för första gången
utmärkelser ut till elever i årskurs 6, 9 samt avgångsklassen på
Arlandagymnasiet, enligt beslut i barn- och ungdomsnämnden samt utbildnings-
och arbetsmarknadsnämnden. Utmärkelsen består av ett diplom och en prissumma,
på 500 kr (årskurs 6), 750 kr (årskurs 9) respektive 1 000 kr (gymnasiet), och
syftar till att stimulera till resultatförbättringar och högre måluppfyllelse
på kommunens skolor.

Förslag till kriterier för utmärkelserna har arbetats fram
av elever på skolorna, genom rådslag på klassråd och beslut i elevråd. Utöver
flitighet i skolarbetet inbegriper dessa kriterier även saker som motverkande
av mobbing, engagemang i skolföreningar samt respektfullt beteende mot lärare
och skolkamrater.

På grundskolorna har rektorerna utsett en mottagare per
skola för årskurserna 6 och 9. Idag delas diplom och prissumma ut till dessa
elever.

- Det är viktigt att den här utmärkelsen inrättats, så vi
kan lyfta fram goda exempel på elever som förbättrat sina resultat utifrån sina
egna, individuella förutsättningar, säger Anna Kalles (S), vice ordförande i
barn- och ungdomsnämnden.

- Jag är verkligen glad över att skolresultaten i kommunen
vänt uppåt. Med vårt ambitiösa skolutvecklingsprogram har vi många olika
verktyg för att öka måluppfyllelsen, och elevutmärkelsen är en viktig del av
det programmet, säger Karolina Windefalk (MP), ledamot i barn- och
ungdomsnämnden.

- Det är mycket positivt att eleverna själva varit så
engagerade i att ta fram kriterierna för priset, och att de så starkt betonade
ansvarstagande, respekt och vikten av att motverka mobbning, fortsätter Lars
Andersson (C), också han ledamot i barn- och ungdomsnämnden.

Presskontakt

Anna Kalles (S), vice ordförande för barn- och
ungdomsnämnden, genom Martin Rynoson, politisk sekreterare, 072-727 67 92

Lars Andersson (C), ledamot i barn- och ungdomsnämnden,
070-557 87 40

Karolina Windefalk (Mp), ledamot i barn- och ungdomsnämnden,
070-876 78 16 

Mottagare av elevutmärkelser i grundskolan 2013

Årskurs 6

Edda: Ahmed Hassan Muyad Aal Hasoon

Sätuna: Louise Ringholm

Norrbacka: Natalie Niby Jutvreten

S:t Gertrud: Jennelie Hedman

Rävsta: Ida Häggholm

S:t Per: Simon Wennberg

Central: Elias Johansson

Råberget: Lovisa Lundqvist

Skepptuna: Matilda Andersson

Valsta: Nicola Jokic

Steninge: Saga Gustavsson

Tingvalla: Tabarak Shaker
 

Årskurs 9

S:t Olof: Adam Göransson

Central: Ahmed Ahmed

Valsta: Jonathan Sjölander

Ekilla: Gustav Frödeberg

Invånaren först – Allas lika värde – Kvalitet i fokus - Sigtuna kommuns värdegrund är plattformen för Sigtuna kommuns uppdrag.

Sigtuna kommun ligger i Storstocholms tillväxtregion mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats som årligen tar emot över 20 miljoner människor utgör två spännande inslag på var sin sida om centralorterna Märsta och Rosersberg. 

Kommunen är en framtids- och tillväxtkommun och har cirka 42 000 invånare, ligger på fjärde plats i landet vad gäller hotellnätter, är FairTrade city och är blev årets företagarkommun 2012.  För mer information: http://www.sigtuna.se