Stockholms stad

Nyinstiftat hederspris kultur för barn och unga

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2017 13:40 CET

Hederspriset tilldelas den person eller grupp som arbetar för barn och ungas rätt till kvalitativ kultur, genomför inspirerande kulturprogram för barn och/eller unga, driver barnkulturen framåt eller arbetar för hög grad av delaktighet och inflytande för barn och unga. Med barn och unga avses åldrarna 0-18 år.

Stockholms hederspriser

Kulturnämnden beslutade 6 december 2016 om ändrade riktlinjer för stadens fem hederspriser. Hederspriserna tilldelas förutom kulturaktörer nu även möjliggörare så som producent, arrangör eller organisation inom Stockholms kulturliv. Prissumman är 100 000 kronor.

Hedersprismottagarna utses inom följande kategorier:

  • Musik
  • Konst
  • Litteratur
  • Scenkonst
  • Kultur för barn och unga

Stockholms kulturpriser 2017

Stockholms stad delar varje år ut sju priser till kulturutövare eller möjliggörare som har haft stor betydelse för staden och dess kulturliv. Tillsammans ska pristagarna representera ett Stockholm för alla. 2017 delas Bellmanpriset, Lennart af Petersenspriset och Hederspriserna ut.

Nominering pågår till och med 1 februari

Vem som helst kan enkelt nominera till stadens priser genom att förslå pristagare via ett webbformulär.

Nominera via webbformulär

För mer information, vänligen kontakta:

Tomas Andersson
Kommunikationsansvarig
076-123 19 87
tomas.j.andersson@stockholm.se